Dyplom Honorowy Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddział Lublin, Urządu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego i Urządu Miasta Lublin dla Wydawnictwa Norbertinum za szczególne zasługi w popularyzowaniu literatury pięknej i wysoki poziom edytorsko-wydawniczy

Dyplom Honorowy Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddział Lublin, Urządu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego i Urządu Miasta Lublin dla Wydawnictwa Norbertinum za szczególne zasługi w popularyzowaniu literatury pięknej i wysoki poziom edytorsko-wydawniczy