Nagroda Literacka im. Bolesława Prusa w dziedzinie prozy dla Ireny Sławińskiej za książkę Szlakami moich wód

Nagroda Literacka im. Bolesława Prusa w dziedzinie prozy dla Ireny Sławińskiej za książkę Szlakami moich wód