Nominacja do Nagrody Historycznej Polityki w dziale pamiętników i wspomnień dla Ireny Sławińskiej za książkę Szlakami moich wód

Nominacja do Nagrody Historycznej Polityki w dziale pamiętników i wspomnień dla Ireny Sławińskiej za książkę Szlakami moich wód