Nagroda im. Józefa Czechowicza dla Marii Józefackiej za tomik poetycki Wir. Wzór. Wybór

Nagroda im. Józefa Czechowicza dla Marii Józefackiej za tomik poetycki Wir. Wzór. Wybór