Nagroda główna w konkursie im. Anny Kamieńskiej dla Marii Józefackiej za tomik poetycki Wir. Wzór. Wybór

Nagroda główna w konkursie im. Anny Kamieńskiej dla Marii Józefackiej za tomik poetycki Wir. Wzór. Wybór