Nagroda im. Józefa Czechowicza dla Edy Ostrowskiej za tomik poetycki Psalmy.

Nagroda im. Józefa Czechowicza dla Edy Ostrowskiej za tomik poetycki Psalmy.