Nagroda Główna w Konkursie im. Anny Kamieńskiej dla Jana Henryka Cichosza za tomik poetycki Przestrzenie.

Nagroda Główna w Konkursie im. Anny Kamieńskiej dla Jana Henryka Cichosza za tomik poetycki Przestrzenie.