Nagroda Literacka Młodych im. Józefa Czechowicza dla s. Urszuli Michalak za tomik poetycki W drodze po śmierć i po zmartwychwstanie.

Nagroda Literacka Młodych im. Józefa Czechowicza dla s. Urszuli Michalak za tomik poetycki W drodze po śmierć i po zmartwychwstanie.