Nagroda III stopnia dla Macieja Bałtowskiego i Mariusza Świetlickiego za książkę Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. Pięć lat doświadczeń w rejonie środkowo-wschodnim (Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, konkurs „Prywatyzacja i inwestycje zagraniczne głównymi drogami rozwoju ekonomicznego”).

Nagroda III stopnia dla Macieja Bałtowskiego i Mariusza Świetlickiego za książkę Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. Pięć lat doświadczeń w rejonie środkowo-wschodnim (Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, konkurs „Prywatyzacja i inwestycje zagraniczne głównymi drogami rozwoju ekonomicznego”).