Nagroda Literacka Młodych im. Józefa Czechowicza dla Joanny Kantor za tomik Otwarte do środka.

Nagroda Literacka Młodych im. Józefa Czechowicza dla Joanny Kantor za tomik Otwarte do środka.