Nagroda im. Józefa Czechowicza dla ks. Jerzego Sikory za tomik poetycki Jestem złodziejem światła.

Nagroda im. Józefa Czechowicza dla ks. Jerzego Sikory za tomik poetycki Jestem złodziejem światła.