Nagroda Główna w Konkursie im. Anny Kamieńskiej dla Jana Henryka Cichosza za tomik poetycki Malowanie czasu.

Nagroda Główna w Konkursie im. Anny Kamieńskiej dla Jana Henryka Cichosza za tomik poetycki Malowanie czasu.