Nagroda im. Józefa Czechowicza dla Waldemara Michalskiego za tomik poetycki Będziesz jak piołun.

Nagroda im. Józefa Czechowicza dla Waldemara Michalskiego za tomik poetycki Będziesz jak Piołun.