Nowości

Zbiór humorystycznych wierszy i anegdot o znanych ludziach teatru, kina, estrady, literatury i sztuki

Album historyczno-poetycko-malarski poświęcony Żołnierzom Niezłomnym

Losy rycerza Chrystusa i damy jego serca w zwierciadle średniowiecznej obyczajowości

Opracowanie na temat rzezi wołyńskiej wzbogacone o świadectwa Polaków ocalałych z ludobójstwa ukraińskiego (wyd. 2)

Opracowanie na temat rzezi wołyńskiej wzbogacone o świadectwa Polaków ocalałych z ludobójstwa ukraińskiego (wyd. 1)

Tom poezji inspirowanej wojną w Ukrainie

Projekt nowej organizacji państwa, opartej na przekazaniu władzy w ręce narodu jako jedynego suwerena Polski

Zbiór esejów filozoficznych o związkach przestrzeni i czasu

Omówienie sposobów zarządzania organizacjami w kulturze i sztuce ze szczególnym uwzględnieniem i na przykładzie zespołów uprawiających muzykę sakralną

Wspomnienia kapitana żeglugi wielkiej, pasjonata morza, myślistwa, miłośnika północno-wschodnich ziem Polski, społecznika.

Powieść historyczna rozgrywająca się w czasach panowania cesarza Marka Aureliusza (II w. n.e.)

Historia losów żony i matki polskich żołnierzy poległych w obronie ojczyzny.

Opracowanie na temat różnych aspektów zarządzania uczelniami w okresie kryzysu (głównie pandemii COVID-19)

Opracowanie na temat różnych aspektów działalności współczesnych samorządów lokalnych

Tom poezji o tematach zaczerpniętych z matematyki

Historia stadniny koni arabskich w Sachnach na Kresach Wschodnich

Opracowanie na temat okoliczności i warunków ewakuacji polskich zesłańców w ramach Armii gen. W. Andersa

Tom poezji skupionej wokół tradycji bluesa

Zbiór refleksji o sytuacji społecznej w Polsce w obliczu fali uchodźców z Ukrainy

Powieść o losach Polaków postawionych w różnych ekstremalnych momentach dwudziestowiecznej historii

Gawędy o małżonkach ordynatów Zamoyskich

Opowieść o dziejach 5. Pułku Piechoty Legionów Polskich oraz kapelanach służących żołnierzom tego pułku

Album prac plastycznych Teofila Kosiorkiewicza, opracowanie na temat życia i twórczości artysty

Opracowanie na temat życia i twórczości jednego z najzdolniejszych grafików dwudziestolecia międzywojennego w Polsce, ofiary zbrodni w Katyniu

Socjologiczna analiza publicznej użyteczności roweru

Prezentacja sylwetki i posługi kapłańskiej ks. prał. Zbigniewa Kuzi, duszpasterza ludzi pracy

Opracowanie o funkcjonowaniu rynku książki w Polsce na przykładzie zabiegów o wydanie powieści „Tamtego lata...” S.N. Goworzyckiego

Artykuły i materiały dydaktyczne poświęcone sylwetkom i twórczości polskich noblistów literackich

Autorski wybór aforyzmów z dotychczas opublikowanych tomików (oprawa miękka klejona)

Powieść o dojrzewaniu do odpowiedzialności

Syntetyczne omówienie wielorakich aspektów lokalnej polityki gospodarczej w Polsce

Zbiór listów otwartych pisanych przez Rosę Bailly do żołnierzy polskich internowanych we Francji – wydanie drugie

Zbiór listów otwartych pisanych przez Rosę Bailly do żołnierzy polskich internowanych we Francji – wydanie pierwsze

Zbiór artykułów na temat fenomenu pamięci odsłanianego w literaturach słowiańskich

Opracowanie na temat różnych aspektów kultury ludowej Lubelszczyzny

Opowieść o losie wiejskiej dziewczyny uzupełniona zbiorem aforyzmów.

Tom wierszy poświęconych przeżywaniu Świąt Bożego Narodzenia

Zbiór prozy, wierszy i modlitw – rozważań o czystej miłości

Opowiadania autobiograficzne i wiersze obrazujące życie wsi lubelskiej w okresie przed drugą wojną światową

Opowieść o losach kresowej rodziny rozproszonej po świecie po rzezi wołyńskiej

Eseje i szkice poświęcone sztuce europejskiej, inspirowane sławnymi wystawami

Dziennik-świadectwo przeżywania depresji i procesu jej przełamywania.