Nowości

Historia stadniny koni arabskich w Sachnach na Kresach Wschodnich

Powieść o losach Polaków postawionych w różnych ekstremalnych momentach dwudziestowiecznej historii

Tom poezji o tematach zaczerpniętych z matematyki

Opracowanie na temat życia i twórczości jednego z najzdolniejszych grafików dwudziestolecia międzywojennego w Polsce, ofiary zbrodni w Katyniu

Opowiadania autobiograficzne i wiersze obrazujące życie wsi lubelskiej w okresie przed drugą wojną światową

Opracowanie na temat różnych aspektów kultury ludowej Lubelszczyzny

Opowieść o dziejach 5. Pułku Piechoty Legionów Polskich oraz kapelanach służących żołnierzom tego pułku

Zbiór listów otwartych pisanych przez Rosę Bailly do żołnierzy polskich internowanych we Francji – wydanie drugie

Zbiór listów otwartych pisanych przez Rosę Bailly do żołnierzy polskich internowanych we Francji – wydanie pierwsze

Syntetyczne omówienie wielorakich aspektów lokalnej polityki gospodarczej w Polsce

Artykuły i materiały dydaktyczne poświęcone sylwetkom i twórczości polskich noblistów literackich

Oparta na źródłach opowieść o dziecięcej krucjacie z 1212 roku

Opracowanie na temat okoliczności i warunków ewakuacji polskich zesłańców w ramach Armii gen. W. Andersa

Zbiór artykułów na temat fenomenu pamięci odsłanianego w literaturach słowiańskich

Zbiór prozy, wierszy i modlitw – rozważań o czystej miłości

Gawędy o małżonkach ordynatów Zamoyskich

Opracowanie o funkcjonowaniu rynku książki w Polsce na przykładzie zabiegów o wydanie powieści „Tamtego lata...” S.N. Goworzyckiego

Opowieść o losach kresowej rodziny rozproszonej po świecie po rzezi wołyńskiej

Dziennik-świadectwo przeżywania depresji i procesu jej przełamywania.

Zbiór refleksji o sytuacji społecznej w Polsce w obliczu fali uchodźców z Ukrainy

Prezentacja sylwetki i posługi kapłańskiej ks. prał. Zbigniewa Kuzi, duszpasterza ludzi pracy

Tom wierszy poświęconych przeżywaniu Świąt Bożego Narodzenia

Album prac plastycznych Teofila Kosiorkiewicza, opracowanie na temat życia i twórczości artysty

Socjologiczna analiza publicznej użyteczności roweru

Eseje i szkice poświęcone sztuce europejskiej, inspirowane sławnymi wystawami

Opowieść o losie wiejskiej dziewczyny uzupełniona zbiorem aforyzmów.

Autorski wybór aforyzmów z dotychczas opublikowanych tomików (oprawa miękka klejona)