Nowości

Wspomnienia i listy z zesłania i pracy duszpasterskiej na Wschodzie

Mistyczno-filozoficzna książka, zakotwiczona w klimacie ziemi bieszczadzkiej.

Periodyk traktujący o zjawiskach współczesnego rynku mediów

Periodyk traktujący o zjawiskach współczesnego rynku książki

Opowiadania autobiograficzne i wiersze obrazujące życie wsi lubelskiej w okresie przed drugą wojną światową

Artykuły, wywiady, reportaże, eseje o współczesnej literaturze polskiej

Artykuły i materiały dydaktyczne związane ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości

Losy Józefa i Stanisława Korczaków, uczestników walk o niepodległość Rzeczypospolitej

Oparta na źródłach opowieść o dziecięcej krucjacie z 1212 roku

Opowieść o losach kresowej rodziny rozproszonej po świecie po rzezi wołyńskiej

Dziennik-świadectwo przeżywania depresji i procesu jej przełamywania.

Wspomnienia ocalonego z Holocaustu oficera Ludowego Wojska Polskiego, odsłaniające kulisy narastających w armii postaw antyżydowskich.

Książka poświęcona postaci i działalności dra Jana Jaworskiego, jednego z najbardziej znanych działaczy Polonii amerykańskiej

Powieść o bogatym tle dziejów i kultury ziem nadbużańskich w okolicach Włodawy

Eseje i szkice poświęcone sztuce europejskiej, inspirowane sławnymi wystawami