Nowości

Wspomnienia i listy z zesłania i pracy duszpasterskiej na Wschodzie

Mistyczno-filozoficzna książka, zakotwiczona w klimacie ziemi bieszczadzkiej.

Periodyk traktujący o zjawiskach współczesnego rynku książki

Powieść o wędrówce do źródeł tożsamości (wydanie 1)

Opowiadania autobiograficzne i wiersze obrazujące życie wsi lubelskiej w okresie przed drugą wojną światową

Opracowanie na temat różnych aspektów kultury ludowej Lubelszczyzny

Zbiór listów otwartych pisanych przez Rosę Bailly do żołnierzy polskich internowanych we Francji – wydanie drugie

Zbiór listów otwartych pisanych przez Rosę Bailly do żołnierzy polskich internowanych we Francji

Syntetyczne omówienie wielorakich aspektów lokalnej polityki gospodarczej w Polsce

Artykuły, wywiady, reportaże, eseje o współczesnej literaturze polskiej

Losy Józefa i Stanisława Korczaków, uczestników walk o niepodległość Rzeczypospolitej

Oparta na źródłach opowieść o dziecięcej krucjacie z 1212 roku

Zbiór artykułów na temat fenomenu pamięci odsłanianego w literaturach słowiańskich

Zbiór prozy, wierszy i modlitw – rozważań o czystej miłości

Opowieść o losach kresowej rodziny rozproszonej po świecie po rzezi wołyńskiej

Dziennik-świadectwo przeżywania depresji i procesu jej przełamywania.

Wspomnienia ocalonego z Holocaustu oficera Ludowego Wojska Polskiego, odsłaniające kulisy narastających w armii postaw antyżydowskich.

Tom wierszy poświęconych przeżywaniu Świąt Bożego Narodzenia

Książka poświęcona postaci i działalności dra Jana Jaworskiego, jednego z najbardziej znanych działaczy Polonii amerykańskiej

Powieść o bogatym tle dziejów i kultury ziem nadbużańskich w okolicach Włodawy

Biografia kapłana niezłomnego połączona z szerszym tłem dziejów Kościoła lubelskiego w 2. połowie XX wieku

Eseje i szkice poświęcone sztuce europejskiej, inspirowane sławnymi wystawami

Opowieść o losie wiejskiej dziewczyny uzupełniona zbiorem aforyzmów.