Studnie wiercone i hydrogeologia Lubelszczyzny
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2014
  • Objętość: 109, [1] s., 3 mapy
  • Format: 147 x 208 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 978-83-7222-512-2

Tematem książki jest historia działających na Lubelszczyźnie firm i instytucji o profilu geologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem budowy studni wierconych i rozpoznaniem oraz ochroną użytkowych wód podziemnych. Początki tej działalności sięgają 1955 roku, kiedy to Centralny Urząd Geologii w Warszawie utworzył terenową komórkę organizacyjną państwowej służby geologicznej w Lublinie, oraz 1956 roku, kiedy rozpoczęły budowę studni wierconych cztery miejscowe firmy. Od tego czasu zaznaczyła się znaczna intensyfikacja wierceń studziennych, jak również badań geologicznych związanych z poszukiwaniem węgla, ropy i gazu prowadzonych przez firmy zewnętrzne. Nastąpiła rozbudowa przedsiębiorstw geologicznych, tworzone były nowe przedsiębiorstwa oraz filie instytutów badawczych w Lublinie.

Lubelskie środowisko geologów szybko się powiększało: z 4 osób w 1956 r., 18 w 1960 r., 56 w 1970 r., do 150 w 1980 r. W 1990 r. liczba lubelskich geologów zmniejszyła się do 120 osób. Od 1955 r. do chwili obecnej w firmach lubelskich zatrudnionych było 209 geologów, których imienny wykaz dołączono do opracowania. Aktualnie czynnych zawodowo jest około 70 geologów i wiertników, w większości prowadzących własną działalność gospodarczą, gdyż wiele przedsiębiorstw o profilu geologicznym w ostatnim dwudziestoleciu uległo likwidacji.

Oprócz dziejów przedsiębiorstw, instytucji i ludzi z nimi związanych, ważną częścią książki jest aktualny opis budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych regionu lubelskiego, sięgający głębokiego podłoża. Wraz z załączonymi mapami pozwala on na poznanie czynników decydujących o zasobach wody na Lubelszczyźnie oraz o możliwościach ich pozyskiwania.

 

Spis treści

Wprowadzenie

 

Rys historyczny

 

Historia budowy ujęć wody

Początkowy okres – do 1918 roku

Okres międzywojenny

Okres drugiej wojny światowej i powojenny do 1955 roku

Okres rozkwitu budowy studni (1955–1990) i ich znacznego spadku (po 1990)

Grupa wiertnicza

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa i Wsi w Wodę „Wodrol” w Lublinie

Zakład Instalacyjno-Montażowy w Lublinie

Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych

Spółdzielnia Pracy „Geowiert”

Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne w Warszawie, Oddział Lublin

Przedsiębiorstwo Geologiczne w Kielcach, Oddział Lublin

Przedsiębiorstwo Geologiczne „Polgeol” SA w Warszawie, Zakład w Lublinie

„Geoprojekt” (Warszawa), Wydział w Lublinie

Spółdzielnia Pracy „Technoplan”

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Drzewcach

Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych w Warszawie, Oddział Lublin

Okręgowa Dyrekcja Dróg Publicznych w Lublinie

UMCS Lublin

Geolog Wojewódzki

Lubelskie biura projektów, instytuty i instytucje inwestorskie

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Oddział Lublin

Pracownia Instytutu Geologicznego w Warszawie

Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA

Aktualni wykonawcy studni wierconych na Lubelszczyźnie (roboty wiertnicze wykonywane głównie metodą obrotową)

 

Charakterystyka wykonanych studni

 

Stan rozpoznania budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych

Budowa geologiczna

Warunki hydrogeologiczne

 

Podsumowanie

 

Lubelscy geolodzy i wiertnicy

Wykaz lubelskich geologów

Wykaz lubelskich wiertników

Skróty firm i urzędów zastosowane w wykazach

 

Załączniki

1. Mapa paleozoicznych jednostek geologicznych Lubelszczyzny

2. Mapa jednostek hydrologicznych Lubelszczyzny

3. Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych Lubelszczyzny

więcej o książce
zwiń
Polecane

Wspomnienia światowej sławy znawczyni dramatu i teatru

Szkice i wspomnienia o polonistyce KUL-owskiej

In memoriam prof. Danucie Zamącińskiej-Paluchowskiej

Interpretacje wybranych dzieł poetyckich i prozatorskich

Opracowanie o społecznej nauce Kościoła