Teoria i praktyka. Raport końcowy komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa — specjalność filologia polska
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2014
  • Objętość: 313 s.
  • Format: 170 x 240 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 978-83-7222-544-3
  • SERIA: Polonistyczne Badania Edukacyjne. Studia
45,00 PLN

Seria: „Polonistyczne Badania Edukacyjne. Studia”, t. 1

 

Teoria i praktyka. Raport końcowy komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa – specjalność filologia polska to tom zbierający głosy dwóch pokoleń badaczy – doświadczonych nauczycieli akademickich z różnych ośrodków uniwersyteckich oraz doktorantów z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie – dotyczące kształcenia młodej kadry naukowej w zakresie prowadzenia polonistycznych badań edukacyjnych. Książka składa się z siedmiu części, w każdej z nich znajdują się artykuły wykładowców (teoria) i słuchaczy studiów doktoranckich (praktyka), i jest przykładem tzw. dobrych praktyk inspirujących do kolejnych, coraz doskonalszych przedsięwzięć naukowo-badawczych.

 

Dr hab. Jolanta Nocoń

Uniwersytet Opolski

 

Zamieszczone w tomie artykuły są zróżnicowane zarówno pod względem charakteru, jak i poziomu naukowego: obok prac stricte naukowych, teoretycznych, zamieszczono także teksty praktyczne, w większym stopniu popularnonaukowe czy sprawozdawcze. Jednak właśnie taki układ artykułów, zderzający ze sobą założenia wykładowców z wynikami realizacji w pracach doktorantów, jest niewątpliwym walorem tomu. Cenne jest także zebranie w jednej monografii zagadnieniowej głosów specjalistów wielu dyscyplin (literaturoznawców, pedagogów, psychologów, socjologów, prawników), wypowiadających się na temat prowadzenia polonistycznych badań edukacyjnych. Na polskim rynku wydawniczym brakuje tego rodzaju publikacji.

 

Prof. dr hab. Roman Doktór

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

Spis treści

 

Krzysztof Biedrzycki, Studia doktoranckie w zakresie badań edukacyjnych

 

PRACA DOKTORSKA

Sławomir Jacek Żurek, Badania edukacyjne w dydaktyce szczegółowej literatury i języka polskiego. Literaturoznawcze seminarium doktoranckie

Natalia Grabska, Etapy powstawania pracy doktorskiej (studium przypadku)

 

BADANIA EDUKACYJNE

Agata Poręba, Angelika Rokosz, Anna Sus, Paula Zroślak, Wykłady otwarte

Agnieszka Kasperek, Metodologie polonistycznych badań edukacyjnych – panele eksperckie

Zbigniew Sawiński, Podstawy metodologii badań edukacyjnych

Urszula Czernikowska, Piotr Kalwiński, Sylwia Pikuła, Potwierdzenie badań edukacyjnych w gimnazjum

 

PSYCHOLOGIA I PEDAGOGIKA

Agnieszka Kopacz, Karolina Suszek, Magdalena Szubielska, Badania z zakresu psychologii rozwojowej

Anna Mikler-Chwastek, Pedagogika pracy z uczniem trudnym

Karolina Suszek, Praktyki pedagogiczne z uczniem trudnym

 

KONSTRUOWANIE NARZĘDZI

Maria Romanowska, Badanie osiągnięć szkolnych w teorii i praktyce edukacyjnej

Dorota Dec, Marlena Fota, Praktyka tworzenia zadań egzaminacyjnych

Agata Poręba, Tworzenie narzędzi dydaktycznych

 

DYDAKTYKI ZAGRANICZNE

Anna Plich, Możliwości aplikacyjne wybranych doświadczeń z dydaktyk zagranicznych dla polskich projektów nauczania literatury i kultury

Agnieszka Kopacz, Dydaktyka ponad granicami

 

PODSTAWY PRAWNE

Magdalena Pyter, Ramy prawne procesu dydaktycznego

 

ANALIZA

Urszula Czernikowska, Aleksandra Stachera, Karolina Suszek, Beata Zięba, Wybrane polonistyczne programy nauczania dla II etapu edukacyjnego a podstawa programowa

Ewelina Beńko-Kaczkowska, Agnieszka Pawelec, Piotr Kalwiński, Natalia Grabska, Sylwia Pikuła, Agata Poręba, Wybrane polonistyczne programy nauczania i podręczniki dla III etapu edukacyjnego a podstawa programowa

Agnieszka Kopacz, Dorota Dec, Marlena Fota, Agnieszka Kasperek, Marta Makarewicz, Angelika Rokosz, Paula Zroślak, Wybrane polonistyczne podręczniki dla IV etapu edukacyjnego a podstawa programowa

więcej o książce
zwiń
Polecane

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa