Księga pamiątkowa. Marianowi Przełęckiemu w darze na 90-lecie urodzin
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2014
  • Objętość: 543 s.
  • Format: 170 x 240 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 978-83-7222-496-5
36,00 PLN

Publikacja stanowi bogaty zbiór artykułów poświęconych myśli prof. Mariana Przełęckiego, wybitnego logika i filozofa związanego z Uniwersytetem Warszawskim. Księga planowana była jako uczczenie 90. rocznicy urodzin Profesora, jednak nagła śmierć 9 sierpnia 2013 roku uniemożliwiła jej wręczenie Jubilatowi. Składają się na nią wypowiedzi uczniów i współpracowników Profesora, wybitnych przedstawicieli współczesnej myśli filozoficznej. Podzielone zostały na działy odpowiadające obszarom zainteresowań Jubilata: Logika, Między logiką i aksjologią, Aksjologia. Tom zamyka dodatek zawierający teksty przemówień pożegnalnych wygłoszonych w trakcie uroczystości pogrzebowych.

Marian Przełęcki:
Nie mogę przypisać światu jako całości określonego sensu. Sens taki mogę jednak przypisać indywidualnemu ludzkiemu życiu, bo sens ten zależy od tego, jakie wartości są w tym życiu realizowane. Można zatem „żyć sensownie w bezsensownym świecie”. Za wartości, które mogą zapewnić sens naszemu życiu, skłonny jestem uważać przede wszystkim wartości takie, jak „rozumność” i „dobroć” – racjonalne myślenie i miłosierne postępowanie.

Spis treści

Moja filozofia (Marian Przełęcki)

Logika

Andrzej Biłat: O semantyce języków zinterpretowanych
Aleksandra Horecka: O definicjach werbalno-ikonicznych
Sebastian Lutz: The Semantics of Scientific Theories
Krystyna Misiuna: Epistemologia i logika przekonań
Edward Nieznański & Janusz Wesserling: O pojęciu prawdy w modelu zamierzonym logiki przekonań
Adam Nowaczyk: Czy to jeszcze realizm?
Joanna Odrowąż-Sypniewska: Nadwartościowanie w analizie wyrażeń nieostrych – 44 lata później
Mieczysław Omyła: Logiki i filozofie
Peter Simons: The Importance of Classification in Empirical Science
Kordula Świętorzecka: O możliwych światach pojęć jednostkowych. Formalna rekonstrukcja koncepcji B. Matesa
Jan Woleński: Świat rzeczywisty i światy możliwe
Anna Wójtowicz: Jeszcze raz o pojęciu zdania analitycznego. Jaki związek ma definicja stałej logicznej z definicją zdania analitycznego?

Między logiką i aksjologią

Tomasz Bigaj: Witness-Discernibility and Symmetries
Jacek Jadacki: Kwadrat Witwickiego
Adam Jonkisz: Prawda w etyce. Rozważania w kontekście koncepcji Mariana Przełęckiego
Elżbieta Kałuszyńska: Prawda i wartości
Ryszard Kleszcz: Błażeja Pascala refleksja nad poznaniem
Witold Marciszewski: Racjonalistyczny optymizm poznawczy w Gödlowskiej wizji dynamiki wiedzy
Tadeusz Szubka: Dwie pokrewne metafilozofie
Andrzej Zieliński: Rozumowania przyczynowe w medycynie
Renata Ziemiańska: Kontekstualizm jako strategia antyseptyczna

Aksjologia

Andrzej Bronk: Profesora Mariana Przełęckiego rozumienie religii
Anna Brożek: Kategoria komizmu w muzyce
Dobrochna Dembińska-Siury: O Platońskim ideale moralnym inaczej
Renata Grzegorczykowa: O pojęciu sprawiedliwości z perspektywy lingwistycznej
Jacek Hołówka: Trzy uporczywe myśli
Anna Jedynak: O dialogu ekumenicznym
Stanisław Krajewski: O dialogu ‹‹głębokim››
Dariusz Łukasiewicz: Czy mamy moralny obowiązek być ateistami? Prawo do wiary według Mariana Przełęckiego
Zofia Rosińska: Doświadczenie tolerancji. Charakterystyka czynników immanentnych
Władysław Stróżewski: O miłości i śmierci
Andrzej Szostek: Fundamentalne „Tak”: czy dopuszcza „Nie”?
Magdalena Środa: Żyć dla innych. O ‹‹niemodnej›› etyce Mariana Przełęckiego
Mieszko Tałasiewicz: Rozważania wielkopostne
Bogusław Wolniewicz: O chrześcijaństwie
Ireneusz Ziemiński: Eschatologia Thomasa Hobbesa

Posłowie
Spis nazwisk
O autorach

więcej o książce
zwiń