Poczet Ordynatów Zamoyskich
  • Wydanie: drugie zmienione i poprawione
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2004
  • Objętość: 137 s. + 16 s. il. kolor.
  • Format: 145 x 208 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 83-7222-187-1
nakład wyczerpany PLN

Wśród wielu rodów żyjących w przeszłości na ziemiach polskich Zamoyscy herbu Jelita odegrali rolę szczególną. Na przestrzeni kilku stuleci nie było rodu bardziej aktywnego i zasłużonego w działalności gospodarczej, społecznej, kulturalnej oraz politycznej. Siła Zamoyskich tkwiła nie tylko w posidanych dobrach,koligacjach rodzinnych, ale w niezwykłej aktywności i przedsiębiorczości, oraz, co warto nadmienić, w daleko posuniętej oszczędności.

Podstawy materialne tego rodu w końcu XVI w. utworzył Jan Sariusz Zamoyski. To on, w sposób nie zawsze zgodny z prawem, pokonując różne trudności, zbudował imponujący majątek, który przetrwał różne okoliczności i istniał ponad 350 lat. Utworzona przez niego ordynacja rodowa, wśród innych tego rodzaju nielicznych instytucji na ziemiach polskich, wyróżniała się zdecydowanie nie tylko wielkością, organizacją, ale i skalą uprzemysłowienia, powiązaniami handlowymi oraz pionierskimi zmianami gospodarczymi. Oczywiście, procesy zachodzące w Ordynacji Zamojskiej nie miałyby miejsca bez zaangażowania się w zmiany jej kolejnych właścicieli.

W ciągu prawie czterech stuleci tym ogromnym majątkiem zarządzało szesnastu ordynatów. Wszyscy posiadali dobre wykształcenie, pełnili różne funkcje państwowe, na swój sposób dbali o gniazdo rodowe, szanowali tradycje, a w podejmowanych przedsięwzięciach wykazywali się dużą pomysłowością oraz dalekowzrocznością. Co zrozumiałe, pomiędzy ordynatami istniały duże różnice charakteru, temperamentu, przywiązania do rzeczy martwych, słowem, stanowili oni galerię osób o różnych cechach, lecz niemal wszyscy do spraw majątkowych przywiązywali szczególną uwagę.

Czym więc ma być niniejszy poczet? Przede wszystkim ukazaniem sylwetek wszystkich właścicieli Ordynacji Zamoyskiej, największej prywatnej posiadłości ziemskiej na Lubelszczyźnie i jednej z największych w Polsce oraz w Europie XVI-XX w. [...]

Celem niniejszej pracy jest również przypomnienie i uporządkowanie najważniejszych faktów z bogatej przeszłości Ordynacji Zamojskiej, zestawienie wizerunków, zasług i potknięć jej właścicieli.

 

Marian Kozaczka, fragm. Przedmowy

 

Spis treści

 

Przedmowa

I. Jan Sariusz Zamoyski

II. Tomasz Zamoyski

III. Jan „Sobiepan” Zamoyski

IV. Marcin Zamoyski

V. Tomasz Józef Zamoyski

VI. Michał Zdzisław Zamoyski

VII. Tomasz Antoni Zamoyski

VIII. Klemens Jerzy Zamoyski

IX. Jan Jakub Zamoyski

X. Andrzej Zamoyski

XI. Aleksander August Zamoyski

XII. Stanisław Kostka Zamoyski

XIII. Konstanty Zamoyski

XIV. Tomasz Franciszek Zamoyski

XV. Maurycy Klemens Zamoyski

XVI. Jan Tomasz Zamoyski

Posłowie

Spis ilustracji

więcej o książce
zwiń
Polecane

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej