Listy do Polaków
  • Wydanie: drugie
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2021
  • Objętość: 187, [1] s. + 8 s. fot. cz.b.
  • Format: 147 x 208 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 978-83-7222-717-1
30 PLN
|
36,00 PLN

Pośród niezliczonej ilości dokumentów, papierów, tysięcy listów, świa­dectw różnorodnej aktywności, które pozostawiła po sobie Rosa Bailly, francuska społeczniczka, poetka, założycielka i główna animatorka sto­warzyszenia Les Amis de la Pologne działającego we Francji w latach 1919–1940, odnaleźć można niezwykłą korespondencję, której zbiorowym bohaterem byli polscy żołnierze, uczestnicy kampanii 1940 roku, po klęsce Francji pozostali na jej terytorium. Jest to przejmujące świadectwo dramatu żołnierzy pozbawianych możliwości walki, borykających się z trudnościami codziennego życia, ale jeszcze bardziej z trudną do opanowania apatią i zwątpieniem, z wyciekającą wąskim strumyczkiem z ich serc nadzieją. To również wspaniałe świadectwo siły ludzkiego ducha, heroicznej walki nie tylko z głodem, z fizycznymi nie­dogod­noś­ciami, ale też z atakującym każdego dnia zwątpieniem, z naj­bardziej niebezpieczną i podstępną ze wszystkich „jenieckich” chorób – z rezygnacją.

Rosa Bailly od pierwszych chwil trwania II wojny światowej aktywnie zaangażowana, tak jak w ciągu niemal całego życia, w polskie sprawy, w sposób szczególny potraktowała swoją misję i działalność wtedy, kiedy po raz drugi w ciągu niespełna roku rozpadł się polskim żołnierzom i uchodźcom z takim trudem odbudowany świat, po klęsce Francji w czerwcu 1940 roku. Rozwijając szeroką działalność charytatywną, organizując realną pomoc dla polskich jeńców i tysięcy tułaczy, troszcząc się o paczki ze skarpetami, papierosami i mydłem, była prze­konana, że najważniejszy, ważniejszy niż bytowe niedogodności, jest stan ducha i nadziei oraz potrzymanie wśród polskich żołnierzy pewności, że są nadal pośród przyjaznego im francuskiego narodu, którego los nie jest bardzo różny od ich własnego losu. 15 października 1940 rozpoczęła swoistą rozmowę, pisząc „Pierwszy list do żołnierzy polskich internowanych we francuskich obozach” i do jesieni 1942 roku publikując ich łącznie 41.

 

dr hab. Małgorzata Nossowska

 

„Zacna Pani i Droga Opiekunko!
Przesyłając Ci, Pani, zdjęcie z baraku nr 7 naszej gromadki przy choince, prosimy Cię o przyjęcie takowej w dowód naszej szczerej i gorącej żołnierskiej wdzięczności za opiekę nad nami i słowa otuchy, jakimi nas obdarzasz w listach skierowanych do nas, zapewniając Cię jednocześnie, iż praca Twoja nie przejdzie na marne, a pamięć o Tobie, Pani, pozostanie w sercach naszych i naszych najbliższych.

«Cześć»”

 

Tymi słowami w okresie Bożego Narodzenia 1940 roku zwrócili się do Rosy Bailly polscy żołnierze internowani w obozie w Espagots, wdzięczni za dar listów kierowanych do nich. Żołnierz, który znalazł się w niewoli, traci często wiarę w sens swojej walki, wiarę w zwycięstwo, traci nadzieję. Wiedziała o tym Rosa, gdy w październiku 1940 roku rozpoczęła misję podtrzymywania na duchu polskich żołnierzy, którzy po upadku Francji w czerwcu 1940 roku znaleźli się w obozach jenieckich. Jak ważna to była posługa polskim żołnierzom, świadczy ich świadectwo przytoczone powyżej. Dzięki
„Listom do Polaków” wielu udręczonych i załamanych psychicznie odnalazło sens i przetrwało trudny okres niewoli.

 

dr Łukasz Stefaniak, fragment wstępu

 

Spis treści

 

Wstęp (Łukasz Stefaniak)

„Listy do Polaków” Rosy Bailly jako odbicie losów polskich żołnierzy internowanych we Francji po czerwcu 1940 roku (Małgorzata Nossowska)

 

Listy do Polaków. Seria pierwsza

Pierwszy list do żołnierzy polskich internowanych we francuskich obozach

Drugi list do Polaków internowanych we Francji

Trzeci list do Polaków we Francji

Czwarty list do Polaków we Francji

Piąty list do Polaków we Francji

Szósty list do Polaków we Francji

Siódmy list do Polaków we Francji

Ósmy list do Polaków we Francji

Dziewiąty list do Polaków we Francji

Dziesiąty list do Polaków we Francji

Jedenasty list do Polaków we Francji

Dwunasty list do Polaków we Francji

Trzynasty list do Polaków we Francji

Czternasty list do Polaków we Francji

Piętnasty list do Polaków we Francji

Szesnasty list do Polaków we Francji

Siedemnasty list do Polaków we Francji

Osiemnasty list do Polaków we Francji

 

Listy do Polaków. Seria druga

Nowe listy do Polaków we Francji (I)

Nowe listy do Polaków we Francji (II)

Nowe listy do Polaków we Francji (III)

Nowe listy do Polaków we Francji (IV)

Nowe listy do Polaków we Francji (V)

Nowe listy do Polaków we Francji (VI)

Nowe listy do Polaków we Francji (VII)

Nowe listy do Polaków we Francji (VIII)

Nowe listy do Polaków we Francji (IX)

Nowe listy do Polaków we Francji (X)

 

Listy do Polaków. Seria trzecia

Listy do Polaków we Francji (1)

Listy do Polaków we Francji (2)

Listy do Polaków we Francji (3)

Listy do Polaków we Francji (4)

Listy do Polaków we Francji (5)

Listy do Polaków we Francji (6)

Listy do Polaków we Francji (7)

Listy do Polaków we Francji (8)

Listy do Polaków we Francji (9)

Listy do Polaków we Francji (10)

Listy do Polaków we Francji (11)

więcej o książce
zwiń
Polecane

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej