Sekty i związki religijne. Zarys
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2002
  • Objętość: 140 s.
  • Format: 147 x 208 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 83-7222-113-8
nakład wyczerpany PLN

II wojna światowa, konflikty międzynarodowe i ideologiczne, wojny domowe, bezrobocie, kryzysy gospodarcze i społeczne wywołały wielką falę emigracyjną, która doprowadziła w XX wieku do wędrówki milionów ludzi (głównie do USA i Europy Zachodniej) w poszukiwaniu chleba, pracy, pokoju i bezpieczeństwa.

Współczesną eopkę charakteryzuje, obok nowej „wędrówki ludów”, ogromny rozwój środków przekazu (rewolucja informatyczna), które nie tylko informują, ale równocześnie kształtują ludzką rzeczywistość. Media (szczególnie telewizja) w pogoni za „newsem”, sensacją, epatują widza / słuchacza / czytelnika horrorem, gwałtem, zbrodnią, seksem, ekstrawagancją...

Równocześnie propagują absolutną „wolność”, konsumpcjonizm, permisywizm, indyferentyzm religijny.

Człowiek współczesny, a w szczególności młodzież, zaczyna tracić swoją tożsamość, zapomina o tradycji, w której żyli, pracowali i tworzyli jej przodkowie. Tak wykorzeniona staje się łatwym łupem dla różnych pseudoideologii, sekt i związków o destrukcyjnym oddziaływaniu społecznym.

Naprzeciw tym problemom, jak również ekumenizmowi, pragnie wyjść niniejsze opracowanie dr. Roberta Janika

 

ks. Jan Śliwański

 

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

Niebezpieczne grupy wyznaniowe

1. Sekty: pojęcie i charakterystyka form ich dzialalności

2. Shoko Asahara – „prorok w służbie śmierci”

3. Dawidianie z Waco

4. Muzyka i okultyzm

 

Religie niechrześcijańskie i synkretyczne

1. Podstawy wiary islamu

2. Relignie afroamerykańskie

3. Powstanie, rozwój i główne założenia sikhizmu

4. San Myung Mun – Kościół Zjednoczenia

5. Scientology

 

Doktryny chiliastyczne, parachrześcijańskie oraz gnostyckie

1. Kościół Nowoapostolski

2. Świadkowie Jehowy

3. Mormoni – Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich

4. Lectorium Rosicrucianum i ruch różokrzyżowców

5. Loberianizm

 

Kościoły i ruchy konfesyjne

1. Główne ugrupowania religijne w Stanach Zjednoczonych

2. Mariawici – grupy z Płocka i Felicjanowa

3. Bractwo św. Piusa X

4. Katolicy i luteranie w RFN – przemiany, trendy, oczekiwania. Analiza danych statystycznych

 

Wykaz ważniejszej literatury

Zusammenfassung: „Ausgewählte Sekten und Religionen”

więcej o książce
zwiń
Polecane

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa