Wierny Syn Ojczyzny naszej. Ksiądz Prałat Jan Poddębniak (1907-1994)
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2020
  • Objętość: 290 s. + 38 s. fot. cz.-b.
  • Format: 165 x 235 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 978-83-7222-681-5
  • Cena zbytu: 50.00 PLN
  • Cena promocyjna: 44.00 PLN
  • Status: Książka dostępna

Ks. Jan Poddębniak był przed wojną wikariuszem w Gościeradowie, Niedrzwicy Kościelnej i Chełmie. W czasie okupacji niemieckiej pełnił funkcję kanclerza Kurii Lubelskiej, stając się jednym z najbliższych współpracowników internowanego w Nowym Sączu biskupa lubelskiego Mariana Leona Fulmana. Angażował się we wszechstronną pomoc potrzebującym; uratował m.in. dwie żydowskie dziewczyny, Sarę i Leę Bass, za co otrzymał Medal „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. Po zakończeniu wojny, jako proboszcz parafii w Niedrzwicy Kościelnej, za krytykę ustroju komunistycznego stał się obiektem inwigilacji i prześladowania przez organa bezpieczeństwa. Wskutek nacisku władz administracyjnych został przeniesiony do odległej parafii Czemierniki, w której pracował aż do śmierci. Był gorliwym i charyzmatycznym duszpasterzem, o wielkim autorytecie wśród kapłanów i wiernych, człowiekiem czułym na ludzką krzywdę, świetnym gospodarzem i wielkim patriotą. Znany z ciętego języka i odwagi cywilnej, zapisał się trwale w dziejach diecezji jako kapłan niezłomny w trudnych dla Kościoła czasach komunistycznych.

 

Książka dofinansowana przez Urząd Gminy Niedrzwica Duża

 

Spis treści

 

Wykaz skrótów

Wstęp

 

Rozdział 1. Dzieciństwo, młodość i formacja duchowa Jana Poddębniaka

1.1. Formacja duchowa – Wyższe Gimnazjum Męskie (Mniejsze Seminarium Duchowne, Biskupiak: 1925-1929)

1.2. Formacja duchowa – Wyższe Seminarium Duchowne (1929-1934)

 

Rozdział 2. W pierwszych parafiach: Gościeradów, Niedrzwica, Chełm. Prokurator Seminarium Duchownego w Lublinie

 

Rozdział 3. W obliczu zagrożenia – okres wojny i okupacji

3.1. Kanclerz i notariusz Kurii Biskupiej (1940-1946)

3.2. Tutor Seminarium Duchownego w Krężnicy Jarej (1941-1945)

3.3. Posługa kapłańska na Zamku

3.4. Pomoc charytatywna więźniom Majdanka i innych obozów koncentracyjnych

3.5. Uroczystości katyńskie w Parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie

3.6. Uratowanie Sary i Lei Bass

 

Rozdział 4. Kościół lubelski wobec zmian ustrojowych po zakończeniu wojny i postawa ks. J. Poddębniaka

4.1. Struktury aparatu bezpieczeństwa odpowiedzialne za walkę z religią

4.2. Zmiany personalne w Kurii lubelskiej – osaczanie Księdza Kanonika

 

Rozdział 5. Na celowniku Urzędu Bezpieczeństwa. Probostwo Parafii pw. św. Bartłomieja w Niedrzwicy Kościelnej (1946-1955)

 

Rozdział 6. Pod nadzorem aparatu bezpieczeństwa (UB/SB). Probostwo Parafii pw. św. Stanisława BM w Czemiernikach (1955-1994)

 

Rozdział 7. Ostatnie lata pracy i życia

7.1. Sprawiedliwy wśród Narodów Świata

7.2. Budowa kaplicy w Wierzchowinach

7.3. Franciszkanie w Stoczku. Schyłek życia

7.4. Śmierć i uroczystości pogrzebowe Księdza Prałata

 

Rozdział 8. Duszpasterstwo ks. Jana Poddębniaka

8.1. Nauczanie

8.2. Kaznodziejstwo

 

Rozdział 9. Ksiądz Prałat w środowisku parafialnym – gospodarz, społecznik, stryj

9.1. Ksiądz‑gospodarz

9.2. Ksiądz‑społecznik

9.3. Brat i stryj

 

Zakończenie

 

Wykaz źródeł i literatury

 

Aneksy

Dokumenty

Wspomnienia o ks. Janie Poddębniaku

Wikariusze czemierniccy współpracujący z Księdzem Prałatem (lata 1955-1985)

Biogramy wybranych kapłanów czemiernickich

Fundacja Sary i Manfreda Frenklów w Lublinie

 

Indeks osobowy

Indeks geograficzny

więcej o książce
zwiń
Polecane

Wspomnienia z posługi duszpasterskiej wśród deportowanych do Kazachstanu.

Felietony i eseje o jagiellońskim duchu miasta Lublina

Zbiór opowiadań, których motywem przewodnim jest emigracja i związane z nią dylematy życiowe bohaterów.

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa