Wprowadzenie do historii ustawodawstwa synodalnego w Polsce
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 1991
  • Objętość: 274, [1] s.
  • Format: 170 x 230 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 83-85131-17-5
nakład wyczerpany PLN

„Prezentowana praca, adresowana w pierwszym rzędzie do studentów prawa kanonicznego, stanowi próbę wprowadzenia do studiów nad historią ustawodawstwa synodalnego w Polsce. Z natury rzeczy jest to więc opracowanie syntetyczne, podręcznikowe, oparte na podstawowoej literaturze przedmiotu, poświęconej zarówno synodom w ogóle, jak i poszczególnym synodom polskim”.

 

ks. Wojciech Góralski, fragment wstępu

 

Spis treści

 

Wstęp

 

I. Geneza i początki zjawiska synodalności w Kościele

§ 1. Prehistoria synodów

§ 2. Początki aktywności synodalnej i charakterystyka pierwszych synodów

II. Charakterystyka synodów legackich

III. Synod wrocławski legata Jakuba z Leodium z 1248 r.

§ 1. Redakcja statutów i jej ogłoszenie przez bpa Anzelma

§ 2. Źródła statutów

§ 3. Problematyka statutów

1. Dyscypina kleru

2. Obyczaje wiernych

3. Kult Boży i miejsca święte

4. Sprawy majątkowe

5. Sprawy sądowe

§ 4. Uwagi końcowe

IV. Instytucja synodu prowincjalnego w Kościele w rozwoju historycznym

§ 1. Od Soboru Nicejskiego do Soboru Trydenckiego

§ 2. Od Soboru Trydenckiego do kpk z 1917 r.

V. Organizacja danego synodu prowincjalnego (oprac. I. Subera)

§ 1. Pojęcie i geneza

§ 2. Czas i miejsce

§ 3. Zwoływanie

§ 4. Uczestnicy

§ 5. Otwarcie i przebieg

§ 6. Przedmiot obrad

§ 7. Uchwały synodalne

§ 8. Zjazdy biskupów

VI. Synody prowincjalne w średniowieczu i wczesnej nowożytności

§ 1. Początek synodów za Henryka Kietlicza

§ 2. Synody Pełki, Janusza i Jakuba Świnki

§ 3. Synod łęczycki Jakuba Świnki z 1285 r. (oprac. I. Subera)

§ 4. Kolejne synody średniowieczne i wczesnej nowożytności

VII. Synod prowincjalny warszawski z 1561 r.

§ 1. Ogólne dane o synodzie

§ 2. Problematyka statutów synodalnych

1. Obowiązki biskupów

2. Obowiązki ogółu duchowieństwa, kapituł oraz dziekanów

3. Zakony

4. Nauczanie i kult Boży

5. Procesy

§ 3. Kontrybucja (uchwały administracyjne)

§ 4. Uwagi końcowe

VIII. Znaczenie Soboru Trydenckiego dla rozwoju ustawodawstwa prowincjalnego

IX. Synod prowincjalny piotrkowski z 1577 r. (oprac. I. Subera)

X. Kolejne synody prowincjalne

XI. Kodyfikacje ustawodawstwa prowincjalnego (oprac. I. Subera)

§ 1. Synodyk Jarosława Bogorii Skotnickiego (1357 r.)

§ 2. Zbiór Mikołaja Trąby (1420 r.)

§ 3. Zwód Jana Łaskiego (1523/1527 r.)

§ 4. Zbiór Stanisława Karnkowskiego (1579 r.)

§ 5. Zbiór Jana Wężyka (1628/1630 r.)

§ 6. Zbiór Krzysztofa Żórawskiego (1881-1883 r.)

XII. Instytucja synodu prowincjalnego w kpk z 1983 r.

XIII. Synod plenarny z 1936 r.

§ 1. Czynności prawne przed otwarciem

§ 2. Pierwszy dzień obrad (25 VIII)

§ 3. Drugi dzień obrad (26 VIII)

§ 4. Zbadanie uchwał synodu przez Stolicę Apostolską

§ 5. Treść uchwał synodalnych

XIV. Instytucja synodu plenarnego w kpk z 1983 r.

XV. Instytucja synodu diecezjalnego w Kościele w rozwoju historycznym (oprac. W. Wójcik)

§ 1. Do synodu diecezjalnego w Auxèrre w 561/605 r.

§ 2. Ustawa synodu w Auxèrre i rozwój instytucji do Soboru Laterańskiego IV

§ 3. Rozwój synodów diecezjalnych od 1215 do 1917 r.

§ 4. Synod diecezjalny w kpk z 1917 r.

XVI. Organizacja dawnego synodu diecezjalnego

§ 1. Zwoływanie i przygotowanie

§ 2. Uczestnicy

§ 3. Urzędy synodalne

§ 4. Ceremoniał synodalny

§ 5. Obrady

§ 6. Uchwały synodalne

XVII. Synody diecezjalne od XIII w. do Soboru Watykańskiego II (oprac. W. Wójcik)

§ 1. Początki i periodyczność synodów

1. Pierwsze synody

2. Periodyczność

§ 2. Cel synodu

§ 3. Uczestnicy

§ 4. Metoda pracy

§ 5. Statuty i aneksy

§ 6. Instytucje zastępujące synod

XVIII. Synody diecezjalne po Soborze Watykańskim II

XIX. Instytucja synodu diecezjalnego w kpk z 1983 r.

 

Bibliografia

więcej o książce
zwiń
Polecane

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej