Soli Deo. Wspomnienie o Księdzu Stefanie Kardynale Wyszyńskim
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2001
  • Objętość: 87 s.
  • Format: 145 x 205 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 83-7222-050-6
nakład wyczerpany PLN

Projekt okładki: Zofia Kopel-Szulc

 

Wspomnienia ks. Jana Kowalczyka ukazują sylwetkę  Prymasa Tysiąclecia oglądaną z lubelskiej perspektywy i malowaną wielką wrażliwością serca, bijącego rytmem Kościoła. Większość biografów, ze zrozumiałych powodów, koncertuje swą uwagę na późniejszych latach prymasowskiej posługi. Lubelski okres pozostaje wtedy w cieniu, mimo że przy swym odejściu z Lublina Ksiądz Prymas podkreślał, że ukochał swoją pierwszą diecezję i przywiązał się do niej niczym nowo wyświęcony kapłan do swej pierwszej parafii (por. s. 35). Wydobycie świadectw tamtych dni ma szczególną wartość, gdyż pozwala rekonstruować sam początek tej biskupiej posługi, która w istotny sposób wpłynęła na obecny kształt katolicyzmu w Polsce. Ukazuje ono całą duchową świeżość postawy Księcia Kościoła, który zarówno młodość 45-latka, jak i pełen idealizmu zapału jednego z najmłodszych członków Episkopatu wnosił w przestrzeń posługi między Katolickim Uniwersytetem Lubelskim a brzegiem Bugu, wyznaczając ówczesne granice diecezji lubelskiej z Ukrainą.

Wspomnieniowe zapiski zarówno niosą cenne utrwalenie zdarzeń, które znane są tylko niewielkiemu gronu uczestników, jak i oddają klimat tamtych dni, w sposób nierzadko szokujący naszą umysłowość.

 

Abp Józef Życiński (fragm. przedmowy)

 

Spis treści

 

Świadectwo wierności (Abp Józef Życiński)

Słowo wstępne

 

Ordynariusz lubelski

Nominacja prymasowska

Uwięzienie i odzew w narodzie

Jasna Góra a Prymas Wyszyński

 

Majowe wspomnienie

 

Kalendarium „lubelskie” Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Modlitwa o beatyfikację Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia (1901– 1981)

więcej o książce
zwiń
Polecane

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej