Projektowanie i budowa dróg. Teoria i praktyka
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 1999
  • Objętość: 339 s., mapy, wykresy, tabele, schematy
  • Format: 170 x 240 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 83-7222-028-X
nakład wyczerpany PLN

Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Kazimierz Dolny, 7-8 października 1999 r.

 

Spis treści

 

Sesja I

 

Marek Rolla, Strategia rozwoju sieci drogowej w Polsce

Tadeusz Sendecki, Krzysztof Czarnecki, „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuaowanie”. Wybrane aspekty prawne i techniczne

Marian Tracz, Kryteria ochrony środowiska w planowaniu i projektowaniu dróg

Krzysztof Kuśmicki, Stanisław Żmijan, Infrastruktura transportu w województwie lubelskim

Julian Kapica, Mariusz Kawa, Planowanie i projektowanie dróg ekspresowych na terenie województwa lubelskiego

Zdzisław Strycharz, Drogi szybkiego ruchu a ochrona środowiska

Jerzy Piłat, Maria Kalabińska, Piotr Radziszewski, Wojciech Wędrychowski, Kryteria oceny mastyksów do betonów asfaltowych o zwiększonej odporności na koleinowanie

Stanisław Szpinek, Systemowe modele jakościowych zmian stanu technicznego nawierzchni bitumicznych poddanych zabiegom remontowym

Wiesław Pomykała, Problemy projektowania, budowy i utrzymania obiektów mostowych w świetle obecnych i przyszłych potrzeb

 

Sesja II

 

Janusz Cieśliński, Modernizacja drogi Kraków–Zakopane

Ryszard Dubno, Wybrane problemy projektowania dróg szybkiego ruchu

Zdzisław Misztal, Projektowanie i modernizacja dróg na wybranych przykładach

Antoni Szydło, Wykorzystanie mechanistycznej metody przy projektowaniu konstrukcji nawierzchni autostrady A4

Stanisław Gondek, Marcin Hałuszczak, Narzędzia wspomagające projektowanie geometryczne dróg i ulic

Dariusz Flak, Leszek Litwinowicz, Rozpoznanie warunków geotechnicznych w aspekcie projektowania i wykonawstwa budownictwa komunikacyjnego

Tomasz Gąsecki, Joanna Gieroba, Krzysztof Suraj, Współczesna technika w projektowaniu dróg i mostów – doświadczenia „Drogprojektu” w Lublinie

Stefan Firlej, Naprężenia i odkształcenia nawierzchni wielowarstwowych

Anna Kempska, Piotr Jermołowicz, Zastosowanie programów komputerowych w projektowaniu nasypów drogowych i murów oporowych zbrojonych geosyntetykami

Anna Żak, Wykorzystanie programu (GIS) MapInfo w projektowaniu i zarządzaniu drogami

 

Sesja III

 

Jan Kukiełka, Jan Chałabis, Beton asfaltowo-cementowy i jego zastosowanie

Józef Judycki, Jacek Alenowicz, Bohdan Dołżycki, Projektowanie technologii remontu nawierzchni Drogi Obwodowej Trójmiasta

Dariusz Sybilski, Nowoczesne nawierzchnie mostów drogowych

Leszek Litwinowicz, Bogdan Kawalec, Warunki współpracy nasypów komunikacyjnych z podłożem na terenach górniczych

Mirosław Bajor, Andrzej Zygmunt, Projekt i realizacja stałej stacji ważenia pojazdów

Marek Iwański, Odporność na oddziaływanie wody i mrozu warstwy ścieralnej wykonanej z betonu asfaltowego o nieciągłym uziarnieniu na kruszywie kwarcytowym

Hipolit Glinko, Kazimierz Bizoń, Wykorzystanie odpadów górnictwa węgla kamiennego do budowy nasypów drogowych

Grzegorz Pastusiak, Janusz Wójtowicz, Doświadczenie z budowy węzła „Poniatowskiego” w Lublinie

Wanda Grzybowska, Nawierzchnie na obszarach zabytkowych

Jerzy Kukiełka, Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej

Kazimierz Kłosek, Richard Daniel, Zastosowanie betonu asfaltowego prowatego ZOAB do budowy nawierzchni austostrad w świetle doświadczeń holenderskich

więcej o książce
zwiń
Polecane

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS