Ius Matrimoniale. Ze studiów nad kościelnym prawem małżeńskim, tom I
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 1990
  • Objętość: 201, [4] s.
  • Format: 170 x 240 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 83-85131-11-6
nakład wyczerpany PLN

Spis treści

 

Słowo wstępne

I. Małżeństwo – wspólnotą całego życia mężczyzny i kobiety

II. Brak wystarczającego używania rozumu jako tytuł nieważności małżeństwa (kan. 1095, n. 1)

III. Poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich a nieważność małżeństwa (kan. 1095, n. 2)

IV. Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (próba analizy kan. 1095, n. 3)

V. Geneza i znaczenie zwrotu „Matrimonii essentiale aliquod elementum” w kan. 1101 §2

VI. „Exclusio boni fidei” w nowszym orzecznictwie Roty Rzymskiej

VII. Znaczenie odpowiedzi Papieskiej Komisji Autentycznej Interpretacji Kodeksu Prawa Kanonicznego (z 1983 r.) udzielonych w dziedzinie prawa małżeńskiego

VIII. Komentarz do Instrukcji Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele Katolickim z 5 IX 1986 r.

więcej o książce
zwiń
Polecane

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa