Ekomodernizmy
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2016
  • Objętość: 174 s.
  • Format: 170 x 240 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 978-83-7222-598-6
29 PLN
|
38,00 PLN

Pod redakcją Agnieszki Trześniewskiej i Dariusza Piechoty

 

Seria: „Zielona Historia Literatury”, tom 2

 

Już dawno mi się nie zdarzyło, by w recenzji brakło zasadniczych uwag i wszystkie teksty były godne edycji, [...] a nadto, by każdy z nich czytało się z rzeczywistym zainteresowaniem. Zapewne to z racji tak świeżego spojrzenia zarówno na literackie, jak i nieliterackie teksty, i to z innej perspektywy badawczej, oraz przemyślanej kompozycji tych jedenastu artykułów, kiedy to dwa pierwsze są tutaj wprowadzającymi, a ostatni sumującym i kierującym zarazem uwagę na nowe treści. Trzeba więc powiedzieć, że Ekomodernizmy to doskonały prezent na dziewięćdziesiąte urodziny Profesor Eugenii Łoch. Chce się bowiem tę pracę czytać niczym najlepszą powieść, a przecież zawierającą naukowe teksty, prezentujące ekomodernizm z coraz to innej perspektywy, co w tytule pozwala o nim mówić w liczbie mnogiej.

 

Fragment recenzji prof. zw. dr. hab. Tadeusza Linknera

 

W niniejszym tomie proponujemy „zielone” czytanie tekstów literackich począwszy od schyłku XIX wieku. Autorów niniejszej monografii interesują problemy związane z definiowaniem oraz postrzeganiem przyrody przez człowieka. Warto podkreślić, iż od czasów ewolucji zaproponowanej przez Karola Darwina nie powinniśmy mówić o naturze jako biernej, niezmiennej, statycznej czy ahistorycznej. Ziemia to niezwykle dynamiczna planeta, gdzie człowiek wchodzi w relacje z pozaludzką przyrodą. Autorzy niniejszego tomu podejmują próbę ponownego ulokowania ludzi w ramach wspólnego ekosystemu. Co więcej, starają się odpowiedzieć na kluczowe pytania związane między innymi z: reprezentowaniem środowiska przyrodniczego, ukazywaniem zwierząt w ich naturalnych środowiskach, relacjami panującymi między człowiekiem a otaczającą go naturą.

[...]

Książkę dedykujemy Pani Profesor Eugenii Łoch z okazji 90. urodzin. Dziękujemy za wieloletnią współpracę przy licznych projektach naukowych, życzliwość w trakcie pisania, a także słowa zachęty i otuchy. Inspiracją do tytułowych Ekomodernizmów stał się dorobek naukowy Pani Profesor, której zainteresowania badawcze koncentrują się wokół modernizmu [...].

 

Agnieszka Trześniewska, Dariusz Piechota, fragm. Wstępu

 

Spis treści

 

Wstęp (Agnieszka Trześniewska, Dariusz Piechota)

 

Izabela Poniatowska, Relacje poezja/proza-przyroda w polskiej refleksji krytycznoliterackiej drugiej połowy XIX wieku

Agata Zawiszewska, Komitet Damski przy warszawskim oddziale Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w latach 90. XIX wieku

Anna Wietecha, Świat zwierząt i roślin uwikłany w świat ludzi w Emancypantkach Bolesława Prusa

Dariusz Piechota, Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej – o „utopii na wyspie szczęścia”

Iwona E. Rusek, Bestiarium w Fachowcu Wacława Berenta

Ireneusz Gielata, W stronę „wyzwolonych kwiatów” (wokół Ballady o pasieczniku Hermana Brocha, Zbrodni Sylwestra Bonnard Anatola France’a i pism Maurycego Maeterlincka)

Agnieszka Trześniewska, Ukryte życie insektów w trylogii Maurycego Maeterlincka

Anna Jeziorkowska‑Polakowska, „O błogosławionej dolinie zamarzę...” – Franciszki Arnsztajnowej Natura myślana

Hanna Żbikowska, „Początkowo zwierzęta przychodziły do mnie” – o powrotach do zwierząt w twórczości Tadeusza Nowaka (Między zwierzętami, Podróż do miejsca urodzenia, Rzecz o księdze łowów)

Aleksandra Smusz, Metamorfozy zwierzęce w opowiadaniach Brunona Schulza

Anna Kronenberg, Geopoetyka – element zwrotu ekologicznego w badaniach literackich

 

Noty o autorach

Indeks osób
 

więcej o książce
zwiń
Polecane

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej