Hymny na święta Panny Naświętszej Piotra Cieklińskiego w Zamościu w Drukarni Akademiej roku 1600
  • Wydanie: pierwsze w tej edycji
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2005
  • Objętość: 57, [2] s.
  • Format: 147 x 220 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 83-7222-239-8
  • ISSN: 1895-0876
  • SERIA: Lubelska Biblioteka Staropolska
nakład wyczerpany PLN

Seria: Lubelska Biblioteka Staropolska, redaktor naukowy prof. dr hab. Stefan Nienaznowski, tom II

Wprowadzenie i opracowanie: Ryszard Montusiewicz

Projekt okładki: Zofia Kopel-Szulc

 

W 425. rocznicę lokacji Zamościa (1580-2005)

W 200. rocznicę ustanowienia Diecezji Lubelskiej (1805-2005)

 

Hymny na święta Panny Naświętszej Piotra Cieklińskiego przypominają religijną twórczość mało dziś znanego humanisty działającego w środowisku XVI-wiecznego Zamościa. Ciekliński był dyplomatą, bliskim współpracownikiem kanclerza Jana Zamoyskiego, uczestnikiem starań o utworzenie Akademii Zamojskiej, twórcą pierwszej polskiej komedii Potrójny z Plauta, swobodnego przekładu łacińskiego Trinummusa (III/II wiek p.n.e.). W 1600 roku Ciekliński wydał w drukarni Akademii Zamojskiej Hymny na święta Panny Naświętszej. Tomik ten przynosi nowy typ liryki maryjnej, spopularyzowany następnie w XVII wieku. Autor hymnów kładzie nacisk na emocjonalne przeżywanie prawd maryjnych, budując specyficzny otok czułości wobec Maryi i Jej roli w Odkupieniu.

Unikat pierwodruku Hymnów na święta Panny Naświętszej, własność Biblioteki Ordynacji Zamoyskich, spłonął wraz z całym księgozbiorem w Powstaniu Warszawskim. Wcześniej, w roku 1938, wydał je prof. Stanisław Łempicki w „Tece Zamojskiej”.

Hymny Piotra Cieklińskiego – w opracowaniu Ryszarda Montusiewicza – przypominamy, aby ukazać staropolską tradycję duchowości maryjnej i jeden ze śladów bogatego życia kulturalnego  ówczesnego Zamościa.

 

prof. dr hab. Stefan Nieznanowski

 

Zrealizowano przy pomocy finansowej

Województwa Lubelskiego

oraz

Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” w Lublinie

 

Spis treści

 

Wprowadzenie (Ryszard Montusiewicz)

 

Ś{więtego} Wojciecha, Apostoła i Arcybiskupa Polskiego, Bogarodzica i Hymny na święta Panny Naświętszej Piotra Cieklińskiego, które rozsądkowi Kościoła Powszechnego poddaje. Z dozwoleniem Posła Ojca Świętego. W Zamościu w Drukarni Akademiej Marcin Łęski Roku MDC

[Wiersz dedykacyjny]

Ś{więtego} Wojciecha, Apostoła i Arcybiskupa Polskiego, Bogarodzica

Hymny na święta Panny Naświętszej

Na Poczęcie

Na Narodzenie

Na Ofiarowanie

Na Zwiastowanie

Na Nawiedzenie

Na Oczyszczenie

Na Wniebowzięcie

 

Komentarz

więcej o książce
zwiń
Polecane

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej