Niemożliwe jest możliwe. (Na krawędzi – Z podróży na Wschód – Lustro w dwudziestu odsłonach z epilogiem)
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2018
  • Objętość: 84, [1] s.
  • Format: 147 x 220 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 978-83-7222-648-8
24 PLN
|
30,00 PLN

Projekt okładki Michał Oksiński

Posłowie Józef Franciszek Fert

 

Wydano z inicjatyty Rodziny i Przyjaciół z okazji 80. rocznicy urodzin i 60-lecia pracy literackiej Autora

 

W naszej tradycji, analogicznie do innych kultur, znamy ten koncept od wieków; wspomnijmy chociażby Setnik rymów duchownych Sebastiana Grabowieckiego z 1590 roku czy Vade-mecum Cypriana Norwida, „złożone ze stu  perełek...” (wydane prawie sto lat po skomponowaniu dzieła). Magiczna „setka” niekoniecznie zresztą musi być ściśle obserwowana... I tak też dzieje się w pamiątkowym tomie Waldemara Michalskiego Niemożliwe jest możliwe. (Na krawędzi – Z podróży na Wschód – Lustro w dwudziestu odsłonach z epilogiem).

Trzy kompozycje poetyckie o charakterze cyklicznym, umownie nazwane przez poetę „poematami”, nanizane zostały z ponad pięćdziesięciu niemal zupełnie samodzielnych wierszy, ale przecież spojonych decyzją autorską w całostki wzajemnie się wspierające i oświetlające. Ich spoiwem jest przede wszystkim tematyka, w sposób oczywisty zapisana w tytułach cykli, jak w środkowej kompozycji: Z podróży na Wschód, czy dająca się wydedukować z lektury, jak Na krawędzi – utkana z poetyckich zapisków „okołoszpitalnych”, i wreszcie Lustro w dwudziestu odsłonach z epilogiem – garść impresji pielgrzyma-turysty z bliższego Wschodu, z Wołynia, skąd wywodzi się poeta. Tu – we Włodzimierzu Wołyńskim, „książąt stolicy”, jak określił to słynne miasteczko nauczyciel miejscowej szkoły podstawowej, Józef Czechowicz – 27 września 1938 roku urodził się Wacław Waldemar Michalski, Wołynianin z urodzenia, Lublinianin z wyboru, jak tylu z nas...

[...]

Okrągłe rocznice miewają różne formy laudacji; są to „księgi przyjaciół”, okolicznościowe albumy, pamiątkowe zdjęcia... Nasz poeta postanowił podziękować Panu Bogu i losowi w sposób oryginalny i niezwykle piękny – przygotował tryptyk poetycki Niemożliwe jest możliwe, który daje nam oto w jubileuszowym upominku.

 

Józef Franciszek Fert, fragment posłowia

 

Spis treści

 

I. Na krawędzi

Pod skrzydłem

* * * (W lustrze okna...) 

* * * („na kogo wypadnie...”)

* * * (Dziś przenoszą mnie...)

Pani Helenka od Bożego Jana

* * * (Leżę na korytarzu...)

* * * (Odłączone przewody...)

* * * (Pani Agnieszko...)

* * * (Drogi przyjacielu...)

* * * (Biały latawiec łóżka...)

Brat Albert i Siostry

Jechać do domu

Epilog: Adwent

 

II. Z podróży na Wschód

1. Jaffa

2. W Cezarei

3. Jezioro Genezaret

4. Nazaret

5. Kafarnaum

6. Hajfa

7. Nad Jordanem

8. Morze Martwe

9. Jerycho

10. Betlejem

11. Dolina Pasterzy

12. Jerozolima

Epilog

 

III. Lustro w dwudziestu odsłonach z epilogiem

Przed nowym spotkaniem

Na wieki wieków

Kto wie?

Wiejski filozof

Cierpliwość

Na spływie

Poezja

Znad Sekwany

W teatrze Leszka Mądzika

Nasz dom

Być wolnym

W dyplomacji

Lewiatan uciął sobie drzemkę

Przez Bug i z Bogiem

Na Zachód

Gronie w złotej koronie

Więcej niż gest pokoju

Ziarno słowa

Nieprawdopodobne

Non omnis...

Zielona arka przymierza

Od świtu do nocy

Mydło – powidło

Halina Birenbaum opowiada

Za horyzontem nieba

Dwie Róże

Szczęśliwy

Śmierć i miłość

Z brodą za pasem

Na Jagodną

Pani z Kosobud

...i do przodu!

Ze świętym Antonim na giełdzie

Sen – brat śmierci

Epilog

 

Wędrówki poetyckie... Słowo o poezji Waldemara Michalskiego (Józef Franciszek Fert)

 

Nota bibliograficzna

więcej o książce
zwiń
Polecane

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej