Integracja planowania przestrzennego i ochrony środowiska w kształtowaniu obszarów przemysłowych. Poradnik
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 1998
  • Objętość: 53 s. + 4 s. mapy kolor.
  • Format: 170 x 240 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 83-7222-008-5
nakład wyczerpany PLN

Projekt okładki: Zofia Kopel-Szulc

 

Przewodnik niniejszy ma spełniać, wedle zamierzeń autorów, dwie podstawowe funkcje. Pierwszym naszym celem jest dostarczenie władzom samorządów gminnych województwa lubelskiego konkretnej, użytecznej informacji i porady w działaniach związanych z niektórymi ekologicznymi aspektami miejscowego planowania przestrzennego. Zagadnienia ochrony środowiska zajmują z reguły znaczącą część analiz i ustaleń planów miejscowych. Na ogół jednak rozważane są one w odniesieniu do terenów prawnie chronionych lub do obszarów przeznaczonych np. na rekreację. Wynika stąd drugi cel obecnego opracowania: zwrócenie uwagi na problemy środowiskowe związane z kształtowaniem zasad rozwoju terenów przemysłowych. Kwestię tę chcemy poruszyć w dwóch aspektach:

– rewitalizacji istniejących obszarów przemysłowych,

– rozwoju nowych obszarów przemysłowych.

 

[fragment Wstępu]

 

Opracowanie wydano dzięki wsparciu Funduszu MATRA nadzorowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Holandii

 

Konsultant: Goffe Venema (Novio Consult)

 

Spis treści

 

Wstęp

1. Cele pracy

2. Zawartość opracowania

 

Rewitalizacja istniejących obszarów przemysłowych

1. Wprowadzenie

2. Kroki do podjęcia

2.1. Analiza stanu istniejącego

2.2. Opis sytuacji pożądanej

2.3. Konsekwencje konieczności wprowadzenia sytuacji pożądanej

2.4. Zebranie regulacji planistycznych i administracyjnych dotyczących istniejącej strefy przemysłowej

2.5. Identyfikacja pewnych możliwości rewitalizacji

2.6. Określenie prawnej procedury stymulowania rewitalizacji

 

Rozwój nowych terenów przemysłowych

1. Wprowadzenie

2. Kroki do podjęcia

2.1. Analiza stanu istniejącego

2.2. Opis sytuacji pożądanej

2.3. Konsekwencje konieczności wprowadzenia sytuacji pożądanej

2.4. Zebranie regulacji planistycznych i administracyjnych dotyczących tworzonej strefy przemysłowej

2.5. Identyfikacja prawnych możliwości rewitalizacji

2.6. Określenie prawnej procedury kształtowania strefy przemysłowej

więcej o książce
zwiń
Polecane

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS