Za Wszystko i za Wszystkich. Eschatologiczny sens kultury w świetle pism rosyjskich myślicieli religijnych XIX-XX wieku
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin-Nowy Jork-Lwów , Norbertinum, 2001
  • Objętość: 222 s.
  • Format: 170 x 240 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 83-7222-096-4
nakład wyczerpany PLN

„Co jest ostatecznym zadaniem kultury? Rosyjscy myśliciele odpowiadają, iż jest to tworzenie bogoczłowieczeństwa, tzn. uczłowieczenie świata i przebóstwienie człowieka. To otwiera przed kulturą ogromne horyzonty. Ludzkość powinna podejmować twórcze wysiłki, urzeczywistniając przez to swą miłość do Boga i Jego stworzenia. W tym kontekście dzieła kultury przyczyniają się do budowania Królestwa niebieskiego, które jest szczytowym celem kultury...”
Autor potrafi ukazać głębię i pod wielu względami oryginalny charakter analizowanych poglądów... Mówiąc o eschatologicznym sensie kultury nie traci się z oczu podstawowego faktu, że jej twórcą jest człowiek. Dlatego właśnie pytanie o los kultury jest pytaniem przede wszystkim o los samego człowieka. Widać zatem wyraźnie, jak bardzo ściśle antropologia i eschatologia łączą się ze sobą.

Prof, dr hab. W. Hryniewicz,
Kierownik Instytutu Ekumenicznego KUL

 

Spis treści

 

Wykaz skrótów

Wstęp


Rozdział I

Religijny charakter twórczości

1. Trynitarny wymiar twórczości

a. Stwórcze działanie Boga jako źródło twórczości osoby ludzkiej

b. Człowiek ikoną Bogoczłowieczeństwa

c. Duch Święty a twórczość człowieka

2. Antropologiczne podstawy twórczości

a. Wolność stworzenia jako możliwość urzeczywistnienia dobra i zła

b. Wolność w Chrystusie jako zasada twórczości

c. Twórczość a cierpienie

d. Eschatologiczny sens wolności


Rozdział II

Kultura jako „wspólne dzieło” ludzkości

1. Kultura a rozwój cywilizacji

a. Egoizm i rozdzielenie

b. Postęp cywilizacji jako usprawiedliwienie śmierci

2. Wrogość a braterstwo w świecie

a. Próby przezwyciężenia wrogości

b. Urzeczywistnienie braterstwa poprzez kulturę

3. Kultura jako objawienie bogoczłowieczeństwa

a. Występująca droga ludzkości

b. Bogoczłowieczeństwo jako ostateczny cel ludzkości

a. Nauka o soborowości podstawą idei bogoczłowieczeństwa

ß. Bogoczłowieczeństwo celem ludzkości

c. Ósmy dzień stworzenia


Rozdział III

Kultura jako przygotowanie Paruzji

1. Wspólny los człowieka i świata

a. Człowiek jako mikrokosmos

b. Ostateczna solidarność losów ludzi i wszechświata

2. Paschalny wymiar kultury

a. Działalność człowieka jako działalność paschalna

b. Paschalna tajemnica kultury

c. Paruzja jako wskrzeszenie

3. Ostateczne losy kultury

a. Apokalipsa jako ostrzeżenie

b. Objawienie Nowego Jeruzalem poprzez kulturę

c. Kultura jako eschatyczna działalność ludzkości


Zakończenie


Summary

Bibliografia

więcej o książce
zwiń
Polecane

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa