Zagadnienia wielokryterialnej delimitacji Euroregionu na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 1997
  • Objętość: 197 s. + 32 s. map cz. b.
  • Format: 170 x 240 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 83-86837- 45-4
  • ISSN: 1426-0395
  • SERIA: Euroregion Bug
nakład wyczerpany PLN

Seria „Euroregion Bug”, tom 9

 

Lektura prezentowanego tomu nie przynosi jednoznacznej odpowiedzi na pytanie jaki kształt przestrzenny powinien docelowo przybrać Euroregion Bug. Pozwala natomiast – jak się wydaje – dostarczyć istotnych wskazówek dotyczących zasięgu i wagi takich czynników i uwarunkowań integrujących obszar transgraniczny jak: kultura regionalna, tożsamość terytorialna, zasięg powiązań funkcjonalno-przestrzennych, środowisko przyrodnicze czy wreszcie sytuacja geopolityczna.

Andrzej Miszczuk (fragm. wstępu)

 

Spis treści

Wstęp
Józef Wojtanowicz, Delimitacja i regionalizacja fizjograficzna obszaru Euroregionu Bug

Marcin Rościszewski, Euroregion Bug a geopolityczne dylematy polskiej granicy wschodniej

Olech Szablij, Zachodnia Ukraina jako pogranicze: delimitacja i problemy społeczno-geograficzne

Piotr Eberhardt, Historyczne, współczesne i projektowane podziały administracyjne na pograniczu białorusko-polsko ukraińskim

Andrzej Miszczuk, Potencjał demograficzny jako przesłanka delimitacji Euroregionu Bug

Jerzy Bartmiński, Feliks Czyżewski, Specyfika językowo-kulturowa Pobuża. Problem delimitacji Euroregionu Bug

Jan Górak, Janina Petera, Zróżnicowanie kultury regionalnej Pobuża

Dariusz Wadowski, Odrębność polskiej części Euroregionu Bug w świadomości jego mieszkańców

Teofil Lijewski, Infrastruktura komunikacyjna na obszarze Euroregionu Bug

Tomasz Komornicki, Transgraniczne powiązania transportowe jako przesłanka delimitacji potencjalnego Euroregionu Bug

więcej o książce
zwiń
Polecane

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa