Przemiany demograficzno-osadnicze na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 1997
  • Objętość: 269 s. + 1 mapa cz.b
  • Format: 170 x 240 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 83-86837-44-6
  • ISSN: 1426-0395
  • SERIA: Euroregion Bug
nakład wyczerpany PLN

Seria „Euroregion Bug”, tom 8

 

Wszystkie przedstawione w publikacji opracowania wchodziły w skład diagnozy stanu zagospodarowania obszaru pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego i posłużyły za podstawę do wykonywania prac związanych ze strategią społeczno-ekonomicznego rozwoju i studium zagospodarowania przestrzennego Euroregionu Bug. Na upowszechnienie opracowań diagnostycznych zdecydowano się ze względu na ich duże walory poznawcze i porządkujące wiedzę o stosunkowo mało znanym pograniczu: Polski, Białorusi i Ukrainy.

Piotr Eberhardt, Waldemar Gorzym-Wilkowski, Andrzej Miszczuk (frag. wstępu)

 

Spis treści

 

Wstęp (P.Eberhardt, W.Gorzym-Wilkowski, A. Miszczuk)

Procesy demograficzne i struktura osadnictwa na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim (W.Gorzym-Wilkowski, M.Miszczuk)
Wprowadzenie
1. Część polska
2. Część białoruska
3. Część ukraińska
4. Analiza porównawcza
Aneks tabelaryczny

Przemiany demograficzno-osadnicze na Wołyniu (P. Eberhardt)
Charakterystyka i typologia miejskiej sieci osadniczej Lubelszczyzny i Wołynia (W.Gorzym-Wilkowski, A.Miszczuk)
Wstęp
1. Charakterystyka ogólna
2. Typologia
3. Charakterystyka miast

więcej o książce
zwiń
Polecane

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej