Przejścia graniczne i ruch graniczny w obszarze Euroregionu Bug
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 1997
  • Objętość: 223 s. + 1 s. map
  • Format: 170 x 240 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 83-86837-40-3
  • ISSN: 1426-0395
  • SERIA: Euroregion Bug
nakład wyczerpany PLN

Seria „Euroregion Bug”, tom 7

 

Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest prezentacja i analiza aktualnego obrazu infrastruktury pogranicza polsko-ukraińskiego, a zarazem potwierdzenie ogromnej roli i znaczenia przejść granicznych jako czynnika rozwoju współpracy polsko-ukraińskiej. Stale wzrastające natężenie ruchu granicznego na poszczególnych przejściach wymaga działań, mających na celu projektowanie rozbudowy i unowocześniania infrastruktury granicznej, a w konsekwencji dostosowywanie jej do potrzeb i wymogów nowego poziomu wymiany osobowej i towarowej między Polską a Ukrainą.
W opracowaniu, ze względu na obecny kształt obszaru określanego jako „Euroregion Bug”, odniesiono się głównie do funkcjonowania polsko-ukraińskiej infrastruktury granicznej. Dla uzupełnienia jej obrazu w stosunku do całości zagadnień zachodzących na granicy wschodniej, zamieszczone zostały również (w znacznie zawężonym zakresie) elementy dotyczące wybranych aspektów granicy polsko-białoruskiej.
Jest oczywiste, że infrastruktura graniczna ma zasadniczy wpływ na rangę i funkcjonowanie przejść granicznych. Nowoczesna i wszechstronnie rozwinięta infrastruktura decyduje o sprawnej – można powiedzieć – „cywilizowanej” obsłudze ruchu granicznego. Przejście graniczne wraz z całym otoczeniem jest pierwszą wizytówką państwa, wita jako pierwsze i żegna, jako ostatnie, wszystkich cudzoziemców przekraczających granicę.

Zbigniew Pastuszak (fragm. wstępu)

 

Spis treści

 

Uwagi wstępne

1. Wprowadzenie
1.1. Podstawowe informacje o Euroregionie i jego sieci drogowej
1.1.1. Euroregion Bug
1.1.2. Sieć drogowa Euroregionu Bug (strona polska)
1.2. Historia i teraźniejszość przejść granicznych
1.2.1. Zasady kontroli ruchu granicznego w Drugiej Rzeczypospolitej
1.2.2. Okres powojenny
1.2.3. Pojęcie przejścia, rodzaje oraz aktualna ilość przejść granicznych w Polsce
1.2.4. Zarządzanie przejściem i podstawowe instytucje funkcjonujące na przejściach granicznych
1.3.  Akty normatywne regulujące stosunki prawne ruchu granicznego oraz wymiany handlowo-turystycznej na granicy polsko-ukraińskiej
1.3.1. Podstawy prawne regulujące ruch graniczny i wymianę handlowo-turystyczną na granicy z państwami byłego ZSRR
1.3.2. Umowy międzynarodowe między Polską a Ukrainą

2. Charakterystyka przejść granicznych
2.1. Ogólne informacje o przejściach granicznych
2.1.1. Uwagi wstępne
2.1.2. Drogowe przejście graniczne w Dorohusku
2.1.3. Kolejowe przejście graniczne w Dorohusku
2.1.4. Drogowe przejście graniczne w Zosinie
2.1.5. Kolejowe przejście graniczne w Hrubieszowie
2.1.6. Drogowe przejście graniczne w Hrebennem
2.1.7. Kolejowe przejście graniczne w Hrebennem
2.1.8. Kolejowe przejście graniczne w Werchracie
2.1.9. Drogowe przejście graniczne w Medyce
2.1.10. Kolejowe przejście graniczne w Przemyślu
2.1.11. kolejowe przejście graniczne w Krościenku
2.1.12. Drogowe punkty graniczne dla uproszczonego trybu przekraczania granicy polsko-ukraińskiej
2.2. Perspektywy rozwoju drogowych przejść granicznych na granicy polsko-ukraińskiej
2.2.1. Przejście drogowe w Dorohusku
2.2.2. Przejście drogowe w Zosinie
2.2.3. Przejście drogowe w Hrebennem
2.2.4. Przejście drogowe w Medyce
2.2.5. Punkt graniczny w Korczowej (Młynach)
2.2.6. Punkt graniczny w Uśmierzu
2.2.7. Punkt graniczny w Malhowicach

3. Ruch graniczny osób i pojazdów w latach 1991-1996
3.1. Wprowadzenie
3.2. Ruch graniczny osób i pojazdów
3.2.1. Uwagi wstępne
3.2.2. Drogowe przejścia graniczne
3.2.3. Drogowe punkty graniczne
3.2.4. Ruch graniczny na granicy polsko-ukraińskiej oraz tendencje jego rozwoju
3.3. Szczegółowa analiza ruchu granicznego w drogowych przejściach granicznych
3.3.1. Towarowe przejście drogowe w Kukurykach
3.3.2. Przejście drogowe w Terespolu
3.3.3. Przejście drogowe w Dorohusku
3.3.4. Przejście drogowe w Zosinie
3.3.5. Przejście drogowe w Hrebennem
3.3.6. Przejście drogowe w Medyce

4. Badania ankietowe
4.1. Zakres rzeczowy i metoda badań
4.1.1. Uwagi wstępne
4.1.2. Zakres rzeczowy
4.1.3. Zakres przestrzenny
4.1.4. Metody badań
4.2. Wyniki badań – ruch osobowy
4.2.1. Wprowadzenie
4.2.2. Miejsce zamieszkania podróżnych
4.2.3. Docelowe miejsce podróży
4.2.4. Deklarowany cel podróży
4.2.5. Częstotliwość przekraczania granicy
4.2.6. Czynniki wyboru przejścia
4.2.7. Kwoty wydatkowane w Polsce
4.2.8. Rodzaj zakupów dokonywanych w Polsce
4.3. Wyniki badań – ruch towarowy
4.3.1 Wprowadzenie
4.3.2. Kraj pochodzenia towaru
4.3.3. Miejsce przeznaczenia towaru
4.3.4. Rodzaj przewożonego towaru
4.3.5. Częstotliwość przekraczania granicy
4.3.6. Czynniki decydujące o wyborze przejścia
4.3.7. Strefy oddziaływania przejścia
4.4. Wnioski dotyczące wyników badań dla poszczególnych przejść granicznych
4.4.1. Przejście drogowe w Kukurykach
4.4.2. Przejście drogowe w Terespolu
4.4.3. Przejście drogowe w Dorohusku
4.4.4. Przejście drogowe w Hrebennem
4.4.5. Przejście drogowe w Medyce
4.5. Synteza wyników badań

5. Zakończenie
5.1. Współpraca z Ukrainą – szanse i bariery
5.1.1. Najważniejsze problemy związane z funkcjonowaniem przejść granicznych
5.1.2. Szanse i bariery współpracy z Ukrainą
5.2. Przestępczość na granicy
5.2.1. Nielegalna imigracja
5.2.2. Przemyt samochodów
5.3 Podsumowanie

Literatura
Akty prawne
Aneks 1 – Wzory ankiet używanych w badaniach
Aneks 2 – Umowy międzynarodowe i rozporządzenia Rady Ministrów
Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą o stosunkach prawnych na polsko-ukraińskiej granicy państwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych
Umowa między Rządem Ukrainy a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przejść granicznych
Dodatek – M. Kowerski: Ruch osobowy na polsko-ukraińskich przejściach granicznych w I połowie 1996r. na tle ruchu we wszystkich polskich przejściach

więcej o książce
zwiń
Polecane

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS