Turystyka jako czynnik aktywizacji pogranicza polsko-ukraińskiego
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 1997
  • Objętość: 201 s.
  • Format: 170 x 240 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 83-86837-52-7
  • ISSN: 1426-0395
  • SERIA: Euroregion Bug
nakład wyczerpany PLN

Seria „Euroregion Bug”, tom 12

 

Turystyka krajowa i zagraniczna może więc i powinna w przyszłości stać się jedną z podstaw rozwoju gospodarczego Euroregionu Bug i poprawy sytuacji ekonomicznej społeczności lokalnych. Postawienie na turystykę jest jedną z szans na rozwój oraz integrację Euroregionu Bug. Promocja turystyki może w znacznym stopniu przyczynić się do zwiększenia autentycznego ruchu turystycznego pomiędzy Polską a Ukrainą, który obecnie jest zdominowany przez osoby podróżujące głównie w celach handlowych. Ważne jest również to, że turystyka jest tą gałęzią gospodarki, która, przy spełnieniu odpowiednich warunków, w stosunkowo niewielkim stopniu szkodzi środowisku przyrodniczemu, a jednocześnie może być źródłem istotnych dochodów zarówno w skali całego Euroregionu, jak i w budżetach lokalnych.

Grzegorz Rąkowski (fragm. wstępu)

 

Spis treści

 

Wystąpienie wojewody zamojskiego

 

Grzegorz Rąkowski, Koncepcja rozwoju turystyki w Euroregionie Bug

Ryszard Wiśniewski, Badania statystyczne w turystyce

Bożena Radkowska, Turystyka polsko-ukraińska

Ryszard Jedut, Geograficzne uwarunkowania aktywizacji turystycznej pogranicza polsko-ukraińskiego

Stepan Kuzyk, Rozwój turystyki krajoznawczej na przygraniczu wołyńskim

Halina Wielguszewska, Walory turystyczne województwa tarnobrzeskiego

Ołeś Zawadowycz, Atrakcyjność turystyczna elementów krajobrazu miasta na przykładzie Parku Krajobrazowego „Znesinnija” we Lwowie

Bożena Haczek, Rola lasów w rozwoju turystyki na obszarach przygranicznych regionu chełmsko-zamojskiego

L.M. Tołstichin, Aspekty rozwoju ekoturystyki na terenie Wołynia w obrębie Euroregionu Bug

Grzegorz Janicki, Józef Wojtanowicz, Ograniczenia rozwoju turystyki na Roztoczu wynikające ze zmian antropogenicznych środowiska przyrodniczego

Petro Łucyszyn, Ołeksji Ciurniak, Zagadnienia rozwoju turystyki i rekreacji w obwodzie wołyńskim

Oleksandr Olijnyk, Problemy rozwoju turystyki międzynarodowej w obwodzie lwowskim

Renata Dudek-Wojtyła, Próby aktywizacji gospodarczej województwa zamojskiego poprzez rozwój turystyki przyjazdowej

Hans Christian Heinz, Tatiana Łapszynowa, Mykoła Majdanśkyj, Olena Ołeszko, Liudmiła Turygina, Nowe trasy turystyczne przedsiębiorstwa turystyczno-hotelowego „Dnister”

Natalija Gładiłowa, Specjalistyczne programy zwiedzania Ukrainy dla turystów polskich

Waldemar A. Gorzym-Wilkowski, Ład przestrzenny jako czynnik atrakcyjności turystycznej Lubelszczyzny

Andrzej Miszczuk, Koncepcja cyklu życia obszarów turystycznych i możliwości jej wykorzystania w badaniach nad Euroregionem Bug

Leon Dyczewski, Społeczno-kulturowe uwarunkowania turystyki w Euroregionie Bug

Radosław Janicki, Walory turystyczne pogranicza polsko-ukraińskiego

Jurij Zińko, Witalij Brusak, Jarosław Krawczuk, Walory ekoturystyczne zachodniego pogranicza Ukrainy.

więcej o książce
zwiń
Polecane

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej