Uwarunkowania peryferyjności regionu przygranicznego
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2013
  • Objętość: 188 s.
  • Format: 165 x 235 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 978-83-7222-494-1
37 PLN
|
45,00 zł PLN

Projekt okładki: Marta Kwiatkowska

 

Celem prezentowanych rozważań jest dokonanie identyfikacji najważniejszych uwarunkowań peryferyjności regionów przygranicznych, wskazanie między nimi zależności i sekwencji oddziaływań oraz ukazanie możliwości ich przezwyciężenia. Monografia ma w dużym stopniu charakter teoretyczno-metodologiczny, będący efektem ponad dwudziestoletnich zainteresowań autora tematyką przygraniczną. Charakteryzuje się kompleksowym i w dużym stopniu interdyscyplinarnym podejściem badawczym, przejawiającym się uwzględnieniem uwarunkowań geopolitycznych, instytucjonalnych, społeczno-kulturowych, demograficznych i ekonomicznych. Zawiera także elementy empiryczne, uzupełniające i ilustrujące rozważania teoretyczne, pochodzące z obszaru Unii Europejskiej.

 

Praca sfinansowana ze środków Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

 

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

Rozdział I. Peryferyjność jako przedmiot badań

1. Pojęcie i wymiary zjawiska peryferyjności

2. Mechanizm peryferyjności

3. Typologia obszarów peryferyjnych

 

Rozdział II. Specyfika regionu przygranicznego

1. Region – ujęcie przedmiotowo-podmiotowe oraz wymiar przestrzenny

2. Region przygraniczny jako szczególny typ regionu

 

Rozdział III. Geopolityczne uwarunkowania peryferyjności regionu przygranicznego

1. Granica państwa – kryteria delimitacji i zmienność przestrzenna

2. Ewolucja funkcji granicy jako efekt stosunków międzynarodowych

3. Wpływ zmienności przestrzenno-funkcjonalnej granic państwowych na peryferyjności regionów przygranicznych

 

Rozdział IV. Instytucjonalne uwarunkowania peryferyjności regionu przygranicznego

1. Pozycja regionu przygranicznego w strukturze administracyjnej państwa

2. Region przygraniczny a transnarodowe sieci terytorialne

 

Rozdział V. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania peryferyjności regionu przygranicznego

1. Uwarunkowania społeczno-kulturowe

2. Uwarunkowania demograficzne

3. Uwarunkowania ekonomiczne

 

Rozdział VI. Możliwości przezwyciężenia peryferyjności regionu przygranicznego

1. Konkurencyjność regionu przygranicznego

2. Geneza i ewolucja polityki regionalnej

3. Polityka regionalna Unii Europejskiej wobec regionów peryferyjnych i przygranicznych

4. Ocena polityki przeciwdziałania peryferyjności regionów przygranicznych

5. Scenariusze rozwoju peryferyjnych regionów przygranicznych w UE

 

Zakończenie

Literatura

Conditions of Border Region Peripherality (summary)

więcej o książce
zwiń
Polecane

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS