Archidiecezja Lubelska. Informator A.D. 1995
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 1995
  • Objętość: 542, [10] s.
  • Format: 165 x 240 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 83-85131-81-7
nakład wyczerpany PLN

Informator podaje dane zebrane do dnia 23.03.1995 r.

 

Opracowali:

ks. Leszek Adamowicz, ks. Adam Kaczor, ks. Mirosław Kowalczyk

 

Mapy wykonała:

Zofia Żuchowska (Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce KUL)

 

Za zezwoleniem władzy kościelnej

 

Spis treści:

Patroni Polski i Archidiecezji Lubelskiej

Jego Świątobliwość Ojciec Święty Jan Paweł II

Nuncjusz Apostolski w Polsce

Prymas Polski

Arcybiskup Metropolita Lubelski

Biskup pomocniczy Lubelskie

Część pierwsza
INSTYTUCJE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE I ZA GRANICĄ
Podział administracyjny Kościoła w Polsce
I. Nuncjatura Apostolska w Polsce
II. Sekretariat Prymasa Polski
III. Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski
IV. Diecezje, Kurie i Sądy Biskupie

1. Białystok
2. Bielsko-Żywiec
3. Częstochowa
4. Drohiczyn
5. Elbląd
6. Ełk
7. Gdańsk
8. Gliwice
9. Gniezno
10. Kalisz
11. Katowice
12. Kielce
13. Koszalin-Kołobrzeg
14. Kraków
15. Legnica
16. Lublin
17. Łomża
18. Łowicz
19. Łódź
20. Olsztyn
21. Opole
22. Pelplin
23. Płock
24. Poznań
25. Przemyśl (archidiecezja i metropolita obrządku łacińskiego)
26. Przemyśl (eparchia obrządku bizantyjsko-ukraińskiego)
27. Radom
28. Rzeszów
29. Sandomierz
30. Siedlce
31. Sosnowiec
32. Szczecin-Kamień
33. Tarnów
34. Toruń
35. Warszawa
36. Warszawa-Praga
37. Włocławek
38. Wrocław
39. Zamość-Lubaczów
40. Zielona Góra-Gorzów
41. Ordynariat polowy
42. Ordynariat dla wiernych obrządku wschodniego (...)

V. Ogólnokrajowe instytucje katolickie
VI. Polskie instytucje katolickie za granicą
VII. Katolickie uczelnie wyższe w Polsce
VIII. Polskie misje katolickie i ośrodki duszpasterstwa Polaków za granicą

Część druga
INFORMACJE O ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
Rys historyczny
Struktura administracyjna Kościoła Lubelskiego
I. Biskup Diecezjalny
II. Biskup Pomocniczy
III. Wikariusze Generalni
IV. Rady

1. Rada Kapłańska
2. Rada Konsultorów
3. Rada Duszpasterska
4. Rada do spraw Ekonomicznych

V. Kapituły kanonickie

1. Kapituła Archikatedralna w Lublinie
2. Kapituła Kolegiacka w Chełmie
3. Kapituła Katedralna w Zamościu

VI. Kuria Metropolitalna

1. Kancelaria Kurii
2. Wydział Duszpasterski
3. Archidiecezjalna Komisja Liturgiczna
4. Wydział Nauki Chrześcijańskiej
5. Kolegium Teologiczne Archidiecezji Lubelskiej
6. Studium Pastoralne Archidiecezji Lubelskiej
7. Wydział Spraw Zakonnych
8. Wydział Administracyjno-Gospodarczy
9. Komisja Budowlana
10. Wydział Charytatywny
11. Wydział Współpracy z Kościołem i Wspólnotami w Świecie
12. Komisja Charytatywna Episkopatu Polski – Oddział Archidiecezjalny
13. Lubelskie Wydawnictwo Archidiecezjalne
14. Komisja Organistowska
15. „Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej”
16. Archiwum Archidiecezjalne
17. Muzeum Archidiecezjalne Lubelskie

VII. Caritas Archidiecezji Lubelskiej

1. Ośrodek Współpracy Lokalnych Kościołów Siostrzanych – Międzynarodowe Centrum „Nadzieja”
2. Metropolitalne Centrum Caritas, Międzynarodowe Centrum „Nadzieja”
3. Biuro do Spraw Migrantów i Wędrowców
4. Okręgi Caritas
5. „Dom Spotkania”

VIII. Sąd Metropolitalny Lubelski I i II instancji
IX. Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne

1. Wykładowcy
2. Alumni (...) w roku akademickim 1994/1995
3. Wyższe seminaria duchowne z siedzibą w Lublinie

X. Fundusz Emerytalno-Zapomogowy „Unitas” przy Arcybiskupie Lubelskim
XI. Archidiecezjalne domy rekolekcyjne
XII. Zarząd Cmentarzy Rzymsko-Katolickich
XIII. Środki Społecznego Przekazu

1. Katolicka Agencja Informacyjna
2. Katolickie Radio Lublin
3. Tygodnik Katolicki „Niedziela” – edycja lubelska
4. Radio Maryja
5. Katolickie Radio Podlasia
6. Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy – Oddział Lubelski

XIV. Szkoły katolickie

1. Prywatna Katolicka Szkoła Podstawowa
2. Prywatne Liceum Katolickie
3. Katolickie Żeńskie Liceum Ogólnokształcące
4. XXI Liceum Ogólnokształcące
5. Katolicka Szkoła Podstawowa
6. I Społeczne Liceum Ogólnokształcące

Podział administracyjny Archidiecezji Lubelskiej
Zestawienie parafii w poszczególnych dekanatach
Dekanaty i parafie
I. Dekanat bełżycki
II. Dekanat bychawski
III. Dekanat chełmski-wschodni
IV. Dekanat chełmski-zachodni
V. Dekanat garbowski
VI. Dekanat konopnicki
VII. Dekanat krasnostawski-wschodni
VIII. Dekanat krasnostawski-zachodni
IX. Dekanat kraśnicki
X. Dekanat lubartowski
XI. Dekanat lubelski-podmiejski
XII. Dekanat lubelski-południowy
XIII. Dekanat lubelski-północny
XIV. Dekanat lubelski-śródmiejski
XV. Dekanat lubelski-wschodni
XVI. Dekanat lubelski-zachodni
XVII. Dekanat łęczyński
XVIII. Dekanat michowski
XIX. Dekanat opolski
XX. Dekanat piasecki
XXI. Dekanat puławski
XXII. Dekanat siedliski
XXIII. Dekanat świdnicki
XXIV. Dekanat turobiński
XXV. Dekanat zakrzowiecki

Część trzecia
KAPŁANI ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ
I. Spis adresowy kapłanów Archidiecezji Lubelskiej
II. Kapłani Archidiecezji Lubelskiej według lat święceń
III. Kapłani Archidiecezji Lubelskiej pracujący w KUL
IV. Księża studenci i doktoranci Archidiecezji Lubelskiej w roku akademickim 1994/1995
V. Kapłani pracujący na misjach
VI. Kapłani pracujący na Wschodzie
VII. Kapelani szpitalni
VIII. Kapelani więzienni
IX. Kapelani wojskowi
X. Kapelani środowiskowi i asystenci kościelni
XI. Kapłani – emeryci lub renciści
XII. Kapłani poza Archidiecezją

1. Poza Polską
2. W Polsce

XIII. Kapłani Diecezji Lubelskiej zmarli w okresie od 1988 r. do 25 marca 1992 r.
XIV. Kapłani Archidiecezji Lubelskiej zmarli po 25 marca 1992 r.
XV. Kapłani wyświęceni w Diecezji Lubelskiej, którzy zmienili przynależność diecezjalną w latach 1986-1995

Część czwarta
ZESTAWIENIA I INDEKSY
I. Męskie instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego w Archidiecezji Lubelskiej
II. Żeńskie instytuty życia konsekrownego i stowarzyszenia życia apostolskiego w Archidiecezji Lubelskiej
III. Spis tytułów kościołów parafialnych i rektoralnych
IV. Indeks parafii i rektoratów
V. Indeks ulic w miastach

1. Lublin
2. Chełm
3. Krasnystaw
4. Kraśnik
5. Lubartów
6. Łęczna
7. Puławy
8. Świdnik

VI. Indeks miejscowości Archidiecezji Lubelskiej
VII. Indeks osobowy

więcej o książce
zwiń
Polecane

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej