Kieszonkowa historia teatru na świecie w XX wieku
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2000
  • Objętość: 243 s.
  • Format: 125 x 195 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 83-7222-048-4
nakład wyczerpany PLN

Projekt okładki: Leszek Mądzik

 

Wydano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Sztuki

 

Kieszonkowa historia teatru na świecie w XX wieku jest przewodnikiem. Jak przewodnik oprowadza po „katedrze teatru” (tak nazywał teatr Adolphe Appia). Książeczka ta opowiada w sposób syntetyczny historię teatru na świecie w XX wieku na – zarysowanym równie syntetycznie – tle wypadków historycznych oraz przemian kulturowych. Materiał ułożony jest chronologicznie, geograficznie i hierarchicznie: z życia teatralnego poszczególnych kontynentów i krajów autor starał się wydobyć i kolejno przedstawiać zjawiska, które najbardziej zaważyły na historii teatru, oraz sylwetki artystów, którzy najsilniej na nią oddziałali. Dodatkowo, w wielu wypadkach ukazano postaci innych znaczących twórców, tytuły sztuk lub nazwy teatrów. Orientację w bogatym materiale książki ułatwiają liczne zestawienia oraz indeksy.

 

Spis treści

 

Słowo wstępne

 

CZĘŚĆ I: Ogólna charakterystyka teatru XX wieku

Wprowadzenie

Ustalenia pojęciowe i terminologiczne

Tło historyczne – plan ogólny

Tło historyczne – zbliżenie XX wieku

Tło cywilizacyjne

Tło kulturowe

Struktury artystyczne i społeczne

Systemy finansowania

Reformy teatru w XX wieku

 

CZĘŚĆ II: Teatr w Europie

Wprowadzenie

Okres I (ok. 1900-1920). Kształtowanie się nowoczesnego teatru w Europie i Wielka Reforma

Okres II (ok. 1920-1940). Dojrzałość Reformy i rozwój insceniacji

Okres III (ok. 1940-1945). Teatr czasu II wojny światowej

Okres IV (ok. 1945-1960). Powojenna odbudowa i wzrost

Okres V (ok. 1960-1980). Dwudziestolecie ekspansji teatru i Druga Reforma

Okres VI (ok. 1980-2000). Bolesne przeobrażenia

 

CZĘŚĆ III: Teatr na kontynencie amerykańskim

Wprowadzenie

Specyfika życia teatralnego w USA

Początki nowoczesnego teatru w USA

Przejmowanie wzorów europejskich. Pierwsza fala: Irlandczycy, Anglicy, Reinhardt, Diagilew

Ruch „małych teatrów”

Przejmowanie wzorów europejskich. Druga fala: teatr francuski, rosyjski, niemiecki

Teatr „artystyczny” i „społeczny” w latach trzydziestych

Ukształtowanie się struktur teatru amerykańskiego

Amerykańśki przemysł teatralny

Teatry terenowe

Teatr uniwersytecki

Teatr amatorski

Teatr awangardowy w USA w drugiej połowie XX wieku

Kształtowanie się teatru kanadyjskiego w pierwszej połowie XX wieku

Rozkwit teatru kanadyjskiego w drugiej połowie XX wieku

Teatr w Ameryce Łacińskiej w XX wieku

 

CZĘŚĆ IV: Teatr w Azji, Afryce i Australii

Wprowadzenie

Teatr w Azji – informacje ogólne

Teatr w Japonii

Teatr w Chinach

Teatr w Indonezji

Teatr w Indiach

Teatr na Bliskim Wschodzie

Teatr w Afryce

Teatr w Australii i Nowej Zelandii

 

Podsumowanie

Wskazówki bibliograficzne

INDEKSY

więcej o książce
zwiń
Polecane

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej