Kieszonkowa historia teatru na świecie w XX wieku
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2000
  • Objętość: 243 s.
  • Format: 125 x 196 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 83-7222-048-4
nakład wyczerpany PLN

Wydano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Sztuki

Projekt okładki: Leszek Mądzik

 

Kieszonkowa historia teatru na świecie w XX wieku jest przewodnikiem. Jak przewodnik oprowadza po „katedrze teatru” (tak nazywał teatr Adolphe Appia). Książeczka ta opowiada w sposób syntetyczny historię teatru na świecie w XX wieku na – zarysowanym równie syntetycznie – tle wypadków historycznych oraz przemian kulturowych. Materiał ułożony jest chronologicznie, geograficznie i hierarchicznie: z życia teatralnego poszczególnych kontynentów i krajów autor starał się wydobyć i kolejno przedstawiać zjawiska, które najbardziej zaważyły na historii teatru, oraz sylwetki artystów, którzy najsilniej na nią oddziałali. Dodatkowo, w wielu wypadkach ukazano postaci innych znaczących twórców, tytuły sztuk lub nazwy teatrów. Orientację w bogatym materiale książki ułatwiają liczne zestawienia oraz indeksy.

Spis treści:
Słowo wstępne
CZĘŚĆ I
Ogólna charakterystyka teatru XX wieku
Wprowadzenie
Ustalenia pojęciowe i terminologiczne
Tło historyczne – plan ogólny
Tło historyczne – zbliżenie XX wieku
Tło cywilizacyjne
Tło kulturowe
Struktury artystyczne i społeczne
Systemy finansowania
Reformy teatru w XX wieku
CZĘŚĆ II
Teatr w Europie
Wprowadzenie
Okres I (ok. 1900-1920). Kształtowanie się nowoczesnego teatru w Europie i Wielka Reformacja
Okres II (ok. 1920-1940). Dojrzałość Reformy i rozwój insceniacji
Okres III (ok. 1940-1945). Teatr czasu II wojny światowej
Okres IV (ok. 1945-1960). Powojenna odbudowa i wzrost
Okres V (ok. 1960-1980). Dwudziestolecie ekspansji teatru i Druga Reforma
Okres VI (ok. 1980-2000). Bolesne przeobrażenia
CZĘŚĆ III
Teatr na kontynencie amerykańskim
Wprowadzenie
Specyfika życia teatralnego w USA
Początki nowoczesnego teatru w USA
Przejmowanie wzorów europejskich. Pierwsza fala: Irlandczycy, Anglicy, Reinhardt, Diagilew
Ruch „małych teatrów”
Przejmowanie wzorów europejskich. Druga fala: teatr francuski, rosyjski, niemiecki
Teatr „artystyczny” i „społeczny” w latach trzydziestych
Ukształtowanie się struktur teatru amerykańskiego
Amerykańśki przemysł teatralny
Teatry terenowe
Teatr uniwersytecki
Teatr amatorski
Teatr awangardowy w USA w drugiej połowie XX wieku
Kształtowanie się teatru kanadyjskiego w pierwszej połowie XX wieku
Rozkwit teatru kanadyjskiego w drugiej połowie XX wieku
Teatr w Ameryce Łacińskiej w XX wieku
CZĘŚĆ IV
Teatr w Azji, Afryce i Australii
Wprowadzenie
Teatr w Azji – informacje ogólne
Teatr w Japonii
Teatr w Chinach
Teatr w Indonezji
Teatr w Indiach
Teatr na Bliskim Wschodzie
Teatr w Afryce
Teatr w Australii i Nowej Zelandii
Podsumowanie
Wskazówki bibliograficzne
INDEKSY

więcej o książce
zwiń
Polecane

Powieść o losach polskiej kawalerii we wrześniu 1939 r.

Książka Konstantego Rostworowskiego należy do kręgu tych, jakie ukazują świat, który nieodwracalnie już przeminął.