Naród, ojczyzna, społeczeństwo w myśli Cypriana Norwida
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2002
  • Objętość: 94 s.
  • Format: 145 x 208 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 83-7222-112-X
nakład wyczerpany PLN

Wydanie tej książki, powstałej z inicjatywy dyr. Zenona Sroczyńskiego („Hellena”, Kalisz), sfinansowała Fundacja Norwidowska (Lublin)

Projekt okładki: Leszek Mądzik

 

W szczególnie uprzywilejowanym kręgu zainteresowań Cypriana Norwida (1821-1883) znalazł się problem narodu, stanowiący integralną część rozbudowanej przez poetę antropologii historycznej. Pojęcie „ludzkość” miało dla Norwuda wydźwięk nieco abstrakcyjny, tak w aspekcie poznawczym, jak i ontycznym. Do swoich rozważań historiozoficznych wprowadził więc kategorię narodu jako przedmiotu historycznego poznania „człowieka w dziejach”, będącego jednocześnie tychże dziejów podmiotem. Narody są więc dla Norwida jakimś historycznym ucieleśnieniem czy historyczną konkretyzacją idei ludzkości.
[...]
Wprawdzie norwidolodzy bardzo często dotykają zagadnień związanych z narodem, jednak z reguły czynią to w powiązaniu z innymi, omawianumi przez nich szczegółowo tematami. Rozmiary niniejszego opracowania z góry wykluczają możliwość całościowego wyczerpania zagadnienia. Ograniczymy się w nim do syntetycznej prezentacji poglądów Norwida. Uwypuklone zostaną zasadnicze tendencje myślowe i elementy szczególnie dla tego autora charakterystyczne.

fragm. Wstępu


Spis treści:
Wstęp
POJĘCIE NARODU
Naród i państwo
Naród i „osoba-człowieka”
Naród i społeczeństwo
Naród i narody
Naród i ojczyzna
Naród i Kościół
Próba definicji
CHRZEŚCIJAŃSKIE DZIEJE NARODU
Geneza narodu
Chrzest i bierzmowanie narodu
Apostolat narodu
Krzyż narodu
„Liturgia” narodu
ESCHATOLOGIA NARODU
Śmierć i zmartwychwstanie narodu
Transfiguracja dziejów narodu
Naród w historii zbawienia
OJCZYZNA DZIŚ. CHRZEŚCIJAŃSKA OBECNOŚĆ W ŻYCIU NARODU
Objawić „całego człowieka”
„Dopełniać obowiązków aby obowiązywać”
Pracować z „potem czoła”
Podejmować twórcze inicjatywy
„Walczyć”, a nie „wojować”
Różnić się „pięknie i mocno”
Godnie „reprezentować”
Zakończenie

 

więcej o książce
zwiń
Polecane

Książka Konstantego Rostworowskiego należy do kręgu tych, jakie ukazują świat, który nieodwracalnie już przeminął.

Powieść o losach polskiej kawalerii we wrześniu 1939 r.