Kolejarze w Katyniu i innych miejscach kaźni i męki. Biogramy i dokumenty. Tom 1-2
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2010–2011
  • Objętość: tom 1: 280, [2] s. + 24 s. fot. cz.b.; tom 2: 355, [3] s. + 16 s. fot. cz.b.
  • Format: 170 x 240 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 978-83-7222-419-4

Dostępne są osobno: tom 1 i tom 2

 

Oddawana do rąk Czytelników publikacja prezentuje przedstawicieli jednego z zawodów – kolejarzy, którzy zginęli w Katyniu, Charkowie, Miednoje oraz w innych miejscach kaźni na terenie Związku Sowieckiego. [...] Autor, w oparciu o źródła archiwalne, dokumentację Ośrodka „Karta”, zbiory biblioteczne oraz materiały pozyskane od osób prywatnych, a także dostępne opracowania, wyszukał i opracował biogramy ludzi związanych z koleją, którzy zginęli wskutek zbrodniczej polityki ZSRS. Jest to pozycja wartościowa i warta uwagi. Autor, w 70. rocznicę „Zbrodni Katyńskiej”, oddaje hołd pomordowanym kolejarzom, ich rodzinom, a także osobom, które w różny sposób współpracowały z koleją.

 

dr hab. Mirosław Piotrowski, prof. KUL

dr Ewa Rzeczkowska

(fragm. Wprowadzenia)

 

Z tragedią polskich oficerów zamordowanych w Katyniu zetknąłem się już jako dziecko, albowiem wychowałem się w rodzinie o głębokich tradycjach katolicko-patriotycznych. W 1943 (o czym dowiedziałem się później) ojciec zdobył niemiecką „gadzinówkę”, w której zamieszczane były wykazy nazwisk polskich oficerów zamordowanych wiosną 1940 w Katyniu. […] Z „problemem katyńskim” zetknąłem się też wiele lat później – przy budowie „Kaplicy Pamięci Kolejarzy” w Sanktuarium Maryjnym w Kałkowie-Godowie k. Starachowic. Moja wiedza sprowadzała się wtedy do nazwisk 14 kolejarzy, którzy zginęli w Katyniu, i właśnie ich upamiętniłem na jednej spośród tablic informacyjnych, zamontowanych wewnątrz kaplicy w roku 1988.

Czytając „Nasz Dziennik”, trafiłem przypadkowo na wykaz osób wywożonych na zagładę do Katynia. Była to stała kolumna ks. prał. Z. Peszkowskiego i S. Zdrojewskiego pod tytułem Golgota Wschodu […]. Wśród zamordowanych oficerów były także nazwiska polskich kolejarzy. Właśnie te informacje, zamieszczane w tym dzienniku na przełomie lat 2004/2005, stały się motywem przewodnim mojego opracowania.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że urodziłem się w maju 1940, tj. w czasie, kiedy Sowieci dokonali mordów na polskich oficerach w Katyniu, Charkowie i Twerze, wśród których byli także kolejarze. Dlatego czuję się zobowiązany, nie tylko wobec pomordowanych i ich rodzin, ale także wobec ponad półmilionowej rzeszy osób związanych z koleją, opracować temat „katyńskich kolejarzy”.[...]

 

Bronisław Wardawy

 

Książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Związku Pracodawców Kolejowych

 

Spis treści (tom 1)

 

Od wydawcy

Od autora (Bronisław Wardawy)

Przedmowa. Kolejarze polscy ofiarą totalitaryzmu (prof. Jerzy Julian Węgierski)

Świadectwo ran (abp Józef Życiński, Metropolita Lubelski, syn kolejarza)

Wprowadzenie (dr hab. Mirosław Piotrowski, prof. KUL, dr Ewa Rzeczkowska)

Refleksja (Andrzej Woch, Prezes Zarządu PKP SA)

Słowo wstępne (Krzysztof Mamiński, Prezes Związku Pracodawców Kolejowych)

 

I. Katyń

 

1. Kozielsk – Las Katyński

Dokumenty

2. Starobielsk – Charków

3. Ostaszków – Twer, Miednoje

4. Kijów – Więzienie NKWD, ul. Korolenkiwska 17, Cmentarz w Bykowni

5. Mińsk – Więzienie NKWD „Amerykanka”, Cmentarz Kuropaty

6. Kalendarium katyńskie

List Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego do Rodzin Katyńskich przygotowany na uroczystość 10 kwietnia 2010 r. w Katyniu

Zaginionemu bratu (Marek Miszczak)

 

Spis treści (tom 2)

 

Szlakami kolejarskiego etosu (ks. Eugeniusz Zarębiński)

Podziękowania (Bronisław Wardawy)

 

II. Deportowani na Wschód 1937–1959

III. Zagninieni na „nieludzkiej ziemi” 1939–1945

IV. Ofiary II wojny światowej 1939–1945

V. Lekarze i farmaceuci PKP – ofiary II wojny światowej

VI. Konspiracja lwowska 1939–1944

VII. Uczestnicy Powstania Warszawskiego 1944

VIII. Więźniowie zamku lubelskiego 1944–1954

IX. Kaplica Pamięci Kolejarzy w Kałkowie-Godowie

 

Posłowie (Bronisław Wardawy)

Wolność i prawda. Przemówienie przygotowywane przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na uroczystości 10 kwietnia 2010 roku w Katyniu

Bibliografia

Objaśnienia skrótów

więcej o książce
zwiń
Polecane

Zapis rozmów o sztuce, kulturze, literaturze, życiu...

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej