Drogowe przejścia graniczne w Euroregionie Bug
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 1997
  • Objętość: 189, [2] s.
  • Format: 163 x 236 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 83-86837-42-X
nakład wyczerpany PLN

Publikacja pokonferencyjna po Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej, która odbyła się 22-23 maja 1997 r. w Lublinie. Podstawą opracowania części referatów były wyniki badań prowadzonych w ramach projektu PBZ-059-01 finansowanego przez Komitet Badań Naukowych.

 

Spis treści

 

Słowo wstępne – Stefan Machowicz

Marta Kurowska Główny cel i zadania Euroregionu Bug

Henryk Ruder Sieć dróg krajowych i perspektywy jej rozwoju

Jerzy Kaczmarek, Jerzy Szczepański Rozwój dróg przygranicznych w Euroregionie Bug w województwie chełmskim i zamojskim

Stefan Rolla Drogi przyjazne środowisku

Zbigniew Jaworski Drogowe przejścia graniczne. Rola i zadania państwowej administracji drogowej

Krzysztof Opoczyński Obecny i prognozowany do 2020 roku ruch drogowy na sieci dróg międzyregionalnych i wybranych drogach regionalnych w Euroregionie Bug

Marek Rolla Finansowanie infrastruktury drogowych przejść granicznych oraz dróg dojazdowych

Jan Chałabis Ruch międzynarodowy na drogach przygranicznych

Jan Kukiełka Nawierzchnie drogowe w Euroregionie Bug. Stan obecny i prognozowane zmiany

Zdzisław Misztal Wpływ pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach na nawierzchnie drogowe

Bogdan Kawałko Rozwój infrastruktury transgranicznej województwa zamojskiego

Elżbieta Mącik, Tadeusz Laskowski, Piotr Sempliński Perspektywy rozwoju Lublina jako centrum Makroregionu Środkowo-Wschodniego w aspekcie rozwoju infrastruktury transgranicznej

Władysław Rawski, Ryszard Pochylski Problemy utrzymania i rozbudowy dróg w Euroregionie Bug

Jerzy Kasperek Mosty na rzece Bug. Przeszłość i teraźniejszość

więcej o książce
zwiń
Polecane

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS