Drogowe przejścia graniczne w Euroregionie Bug
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 1997
  • Objętość: 189, [2] s.
  • Format: 163 x 236 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 83-86837-42-X
  • SERIA: Euroregion Bug
nakład wyczerpany PLN

Publikacja pokonferencyjna po Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej, która odbyła się 22-23 maja 1997 r. w Lublinie. Podstawą opracowania części referatów były wyniki badań prowadzonych w ramach projektu PBZ-059-01 finansowanego przez Komitet Badań Naukowych.

Spis treści

Słowo wstępne – Stefan Machowicz
Marta Kurowska Główny cel i zadania Euroregionu Bug
Henryk Ruder Sieć dróg krajowych i perspektywy jej rozwoju
Jerzy Kaczmarek, Jerzy Szczepański Rozwój dróg przygranicznych w Euroregionie Bug w województwie chełmskim i zamojskim
Stefan Rolla Drogi przyjazne środowisku
Zbigniew Jaworski Drogowe przejścia graniczne. Rola i zadania państwowej administracji drogowej
Krzysztof Opoczyński Obecny i prognozowany do 2020 roku ruch drogowy na sieci dróg międzyregionalnych i wybranych drogach regionalnych w Euroregionie Bug
Marek Rolla Finansowanie infrastruktury drogowych przejść granicznych oraz dróg dojazdowych
Jan Chałabis Ruch międzynarodowy na drogach przygranicznych
Jan Kukiełka Nawierzchnie drogowe w Euroregionie Bug. Stan obecny i prognozowane zmiany
Zdzisław Misztal Wpływ pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach na nawierzchnie drogowe
Bogdan Kawałko Rozwój infrastruktury transgranicznej województwa zamojskiego
Elżbieta Mącik, Tadeusz Laskowski, Piotr Sempliński Perspektywy rozwoju Lublina jako centrum Makroregionu Środkowo-Wschodniego w aspekcie rozwoju infrastruktury transgranicznej
Władysław Rawski, Ryszard Pochylski Problemy utrzymania i rozbudowy dróg w Euroregionie Bug
Jerzy Kasperek Mosty na rzece Bug. Przeszłość i teraźniejszość

więcej o książce
zwiń