Lublin – od inspiracji do dydaktyki
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2017
  • Objętość: 144 s. + 4 s. il. kolor.
  • Format: 147 x 208 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 978-83-7222-632-7
25 PLN
|
30,00 PLN

Projekt okładki: Michał Oksiński

Pod redakcją Anny Zielińskiej

Patronat: Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów Oddział w Lublinie

Sponsor wydania: SKOK Chmielewskiego

 

700 lat miasta Lublina skłania do licznych podsumowań. Malownicze położenie nad Bystrzycą, pograniczny charakter i związane z tym utrudnienia sprzyjały obecności miasta w literaturze pięknej; zarówno w poezji, jak i w prozie. Pejzaż Lublina, jego architektura, historia i współczesność zostały utrwalone przez twórców związanych z tym grodem.

Na mapie edukacyjnej miasta obecny jest od ponad 20 lat oddział lubelski Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów. Warto podkreślić, że był jednym z pierwszych oddziałów, które powstały po utworzeniu Stowarzyszenia w Warszawie w 1992 roku. Celem działalności polonistów zrzeszonych w SNaP jest troska o poziom i kondycję języka polskiego jako języka narodowego oraz popularyzowanie powszechnej edukacji polonistycznej, w szczególności zaś: ulepszanie metod nauczania języka polskiego, doskonalenie programów kształcenia polonistycznego, podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków, ułatwianie wymiany informacji i kontaktów koleżeńskich w środowisku nauczycielskim, reprezentowanie opinii, potrzeb, interesów członków SNaP wobec społeczeństwa i władz.

Działalność lubelskiego oddziału oparta jest na pracy społecznej członków. W Stowarzyszeniu działają kreatywni i doświadczeni nauczyciele, którzy dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami w ramach różnych konferencji i prowadzonych lekcji otwartych. Są autorami interesujących inicjatyw, programów, niektórzy piszą wiersze, dlatego rocznicę powstania miasta Lublin chcemy uhonorować wydaniem publikacji. Zawiera niektóre z efektów działalności polonistów zrzeszonych w SNaP: artykuły dotyczące roli i miejsca Lublina w twórczości literackiej, autorskie programy i innowacje metodyczne, liryki. Tematem wiodącym publikacji jest miasto Lublin.

 

Bożenna Jankiewicz, fragm. Wstępu

 

Spis treści

 

Wstęp (Bożenna Jankiewicz)

 

INSPIRACJE

 

Jarosław Cymerman, Autoportret Józefa Czechowicza

Bożenna Jankiewicz, ...tu mieszkał Kochanowski, Klonowic i Pol... Od Biernata z Lublina do Józefa Czechowicza – twórcy związani z Lublinem

Anna Balawajder, „Jest takie miasto, w którym wszystko jest moje”. Wątki lubelskie w poezji Julii Hartwig

Ewa Grodecka, Niepokorna dusza. Poeta naznaczony czasami, w których przyszło mu żyć

Anna Łyczewska, muzyka; lubelscy mistrzowie

Małgorzata Sagan, Miasto moje

Anna Zielińska, Tu; Cud lubelski

 

Wiersze laureatów Powiatowego Konkursu Literacko-Plastycznego „Poetycki spacer po Lublinie wyobraźnią malowany”

Karolina Karpińska, Ballada lubelska (z pieśni grodzkiej)

Wiktoria Stańko, Gdyby kamienie mogły mówić... (sonet lubelski)

Aleksandra Wrona, Lubelski cap (Bajka)

 

DYDAKTYKA

 

Beata Barakszyn, Temat: Lublin wielością kultur bogaty – śladami dawnych mieszkańców miasta. Propozycja zajęć (2 godziny lekcyjne) dla uczniów gimnazjum lub/i VIII klasy szkoły podstawowej

Mateusz Wieczorek, Temat: Światy i zaświaty w poezji Arnsztajnowej, czyli kilka słów o poezji miejsca. Propozycja zajęć (2 godziny lekcyjne) dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej

Beata Bojar, Scenariusz części artystycznej „Lublin – dawniej i dziś” zrealizowany w ramach projektu LUBLIN – MIASTO POEZJI

Anna Zielińska, Etiuda o mieście

Anna Walaszek, Elżbieta Szczepańska, Józef Czechowicz i jego epoka – opis konkursu

Anna Zielińska, Elżbieta Starek, Powiatowy Konkurs Literacko-Plastyczny „Poetycki spacer po Lublinie wyobraźnią malowany”

 

PROGRAMY

 

Teresa Szabelska, Dar. Program wychowawczy oparty na nauczaniu Jana Pawła II

Anna Zielińska, Program koła polonistycznego „Moja mała ojczyzna. Dziedzictwo literacko-kulturowe Lublina”

więcej o książce
zwiń
Polecane

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej