Diagnoza stanu sieci drogowej polskiej części Euroregionu Bug na tle ruchu drogowego. Tom 5
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 1997
  • Objętość: 122, [2] s., tab., ryc., mapy
  • Format: 170 x 239 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 83-86837-31-4
  • ISSN: 1426-0395
  • SERIA: Euroregion Bug
nakład wyczerpany PLN

Seria wydawnicza prezentujaca wyniki badań prowadzonych w ramach projektu PBZ-059-01 oraz innych badań regionalnych odnoszących się do środkowowschodniego pogranicza Polski.


Spis treści:

Jan Kukiełka – Wprowadzenie cel i zakres pracy
Jerzy Szczepański
Charakterystyka sieci dróg krajowych
Krzysztof Opoczyński
Ruch drogowy w latach 1990-1995
Jan Chałabis
Rozkład ruchu z przejść granicznych na sieć drogową na podstawie badań ankietowych
Jerzy Szczepański Przepustowość i natężenie krytyczne
Jan Chałabis
Stan bezpieczeństwa ruchu na sieci dróg krajowych mapa punktów i odcinków niebezpiecznych
Zdzisław Misztal Analiza udziału w ruchu drogowym pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach
Jan Kukiełka, Alina Klimek, Stefan Rolla
Diagnoza stanu nawierzchni dróg krajowych
Irena Pomykała
Obiekty inżynierskie i jednopoziomowe skrzyżowania dróg krajowych z kolejami (bez miast)
Jan Kukiełka Synteza
Załączniki

więcej o książce
zwiń