By czas nie zaćmił... Prace historyczne
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2004
  • Objętość: 339, [2] s., 12 s. fot.
  • Format: 169 x 239 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 83-7222-157-X
nakład wyczerpany PLN

Niniejsza książka jest zbiorem krókich publikacji na tematy historyczne. Składają się na nią rozprawy, opracowania i artykuły, historyczne przyczynki źródłowe, recenzje i polemiki, dyskusje, sprostowania i wzmianki biograficzne. Istna silva rerum. Tak jak różnorodny jest przekrój rzeczowy publikowanego materiału, tak też różna jest jego tematyka. Nie wychodzi ona jednak poza okres i wydarzenia dotyczące II wojny światowej. Koncentruje się głównie na sprawach polskich i Polski dotyczących. Dominuje tematyka walki z okupantami kraju o przywrócenie niepodległości. Podjęte są też sprawy w komunizowanym społeczeństwie skazane na zapomnienie, a co najmniej na zafałszowanie. Celem autora, piszącego na tematy tabu, było ratowanie faktów przed zapomnieniem, aby zachować je, chociażby w minimalnym wymiarze, dla przyszłych pokoleń. Cel ten nawiązywał i był zarazem częścią przewodniej myśli mistrza Wincentego Kadłubka, który pisał Kronikę polską, „by czas nie zaćmił i niepamięć”. Stąd też i tytuł niniejszego zbioru publikacji: By czas nie zaćmił.

fragm. Od Autora
 

Autor zamieszczonych w tym tomie studiów, artykułów, biogramów, polemik poświęconych dziejom Polski w latach II wojny światowej, dr Piotr Sierant, jest już na polu badań historycznych doświadczony i zasłużony. Urodzony w 1924 roku na ziemi sandomierskiej działał w antyhitlerowskiej konspiracji, m.in. w legendarnym oddziale „Jędrusiów”, a w okresie „Burzy”, gdy zbliżał się front i wojna dogorywała, jako podoficer 2. pułku Legionów Armii Krajowej. Jest więc też kombatantem. [...] Piśmiennictwo dra Piotra Sieranta cechują: doskonała znajomość topografii regionalnej, głębokie przywiązanie do utrwalania w pamięci pokoleń tych, którzy się w walce, aż do „całopalenia”, oddali, także umiejętność kreśłenia klimatu owych niepowtarzalnych, tragicznych, ale i heroicznych czasów, w toku których naród zdawał swój wielki, dziejowy egzamin.

fragm. Przedmowy prof. zw. dr. hab. Zygmunta Mańkowskiego
 

Wydanie książki sponsorowali

Maria Markiewicz
Aleksander Markiewicz
Anita Santacroce
James Santacroce
Susan Sierant
Piotr Ziemowit Sierant

 

Spis treści:

Przedmowa
Od Autora
GLORIA VICTIS
„Hubala” droga do legendy
Materiały do biografii majora „Hubala”
Przerw w walce nie było
KAMIENIE NA SZANIEC
O wysiedleniach w dystrykcie krakowskim
Hitlerowska pacyfikacja wsi Strużki
Pacyfikacja wsi Radwanowice
GŁOS WOLNY – WOLNOŚĆ UBEZPIECZAJĄCY
Zarys dziejów konspiracyjnego pisma „Odwet”
„Odwet” a środowiska komunistyczne i prokomunistyczne
Władysław Bobek w rękach gestapo i próby uwolnienia
Tragedia „Odwetu” w Wiśniówce
Sprostowanie
W sprawie „Getta Podziemnego”
Akrostychy Kolanki
Z badań prasoznawczych w Polsce
HEJ, KTO POLAK...
Tajne przygotowywanue uzbrojenia w sandomierskim Inspektoriacie Armii Krajowej
„Jędruś” i „Jędrusie”. Sprostowania, przyczynki i uzupełnienia
Akcja „Jędrusiów” na Komunalną Kasę Oszczędności w Staszowie
Akcja na bank w Bodzentynie
Zerwana siatka. Przyczynek do historii walki z konfidentami
Akcja na więzienie w Opatowie
Akcja na więzienie w Mielcu
Katastrofa samolotu niemieckiego koło wsi Szczeka
W sprawie zamachu na von Paula uwag kilka
Jeszcze o „Ponurym”
Meldunki „Tygrysa”
W sprawie ruchu oporu w Rzeszowskiem
Udział 2. pułku piechoty Legionów Armii Krajowej w walkach o przyczółek sandomierski
O współdziałaniu polsko-sowieckim w walkach o uchwycenie przyczółków na Wiśle
ZOSTAŁO O NICH WSPOMNIENIE
Władysław Bobek
Władysław Jan Jasiński
Modest Sierant
Profesor Ludwik Enrlich nie żyje
Wspomnienie o księdzu „Jurze”

Ilustracje

więcej o książce
zwiń