By czas nie zaćmił... Prace historyczne
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2004
  • Objętość: 339, [2] s., 12 s. fot.
  • Format: 169 x 239 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 83-7222-157-X
nakład wyczerpany PLN

Niniejsza książka jest zbiorem krókich publikacji na tematy historyczne. Składają się na nią rozprawy, opracowania i artykuły, historyczne przyczynki źródłowe, recenzje i polemiki, dyskusje, sprostowania i wzmianki biograficzne. Istna silva rerum. Tak jak różnorodny jest przekrój rzeczowy publikowanego materiału, tak też różna jest jego tematyka. Nie wychodzi ona jednak poza okres i wydarzenia dotyczące II wojny światowej. Koncentruje się głównie na sprawach polskich i Polski dotyczących. Dominuje tematyka walki z okupantami kraju o przywrócenie niepodległości. Podjęte są też sprawy w komunizowanym społeczeństwie skazane na zapomnienie, a co najmniej na zafałszowanie. Celem autora, piszącego na tematy tabu, było ratowanie faktów przed zapomnieniem, aby zachować je, chociażby w minimalnym wymiarze, dla przyszłych pokoleń. Cel ten nawiązywał i był zarazem częścią przewodniej myśli mistrza Wincentego Kadłubka, który pisał Kronikę polską, „by czas nie zaćmił i niepamięć”. Stąd też i tytuł niniejszego zbioru publikacji: By czas nie zaćmił.

 

fragm. Od Autora

 

Autor zamieszczonych w tym tomie studiów, artykułów, biogramów, polemik poświęconych dziejom Polski w latach II wojny światowej, dr Piotr Sierant, jest już na polu badań historycznych doświadczony i zasłużony. Urodzony w 1924 roku na ziemi sandomierskiej działał w antyhitlerowskiej konspiracji, m.in. w legendarnym oddziale „Jędrusiów”, a w okresie „Burzy”, gdy zbliżał się front i wojna dogorywała, jako podoficer 2. pułku Legionów Armii Krajowej. Jest więc też kombatantem. [...] Piśmiennictwo dra Piotra Sieranta cechują: doskonała znajomość topografii regionalnej, głębokie przywiązanie do utrwalania w pamięci pokoleń tych, którzy się w walce, aż do „całopalenia”, oddali, także umiejętność kreśłenia klimatu owych niepowtarzalnych, tragicznych, ale i heroicznych czasów, w toku których naród zdawał swój wielki, dziejowy egzamin.

 

fragm. Przedmowy prof. zw. dr. hab. Zygmunta Mańkowskiego
 

Wydanie książki sponsorowali:

Maria Markiewicz

Aleksander Markiewicz

Anita Santacroce

James Santacroce

Susan Sierant

Piotr Ziemowit Sierant

 

Spis treści

 

Przedmowa

Od Autora

 

Gloria Victis

„Hubala” droga do legendy

Materiały do biografii majora „Hubala”

Przerw w walce nie było

 

Kamienie na szaniec

O wysiedleniach w dystrykcie krakowskim

Hitlerowska pacyfikacja wsi Strużki

Pacyfikacja wsi Radwanowice

 

Głos wolny – wolność ubezpieczający

Zarys dziejów konspiracyjnego pisma „Odwet”

„Odwet” a środowiska komunistyczne i prokomunistyczne

Władysław Bobek w rękach gestapo i próby uwolnienia

Tragedia „Odwetu” w Wiśniówce

Sprostowanie

W sprawie „Getta Podziemnego”

Akrostychy Kolanki

Z badań prasoznawczych w Polsce

 

Hej, kto Polak...

Tajne przygotowywanue uzbrojenia w sandomierskim Inspektoriacie Armii Krajowej

„Jędruś” i „Jędrusie”. Sprostowania, przyczynki i uzupełnienia

Akcja „Jędrusiów” na Komunalną Kasę Oszczędności w Staszowie

Akcja na bank w Bodzentynie

Zerwana siatka. Przyczynek do historii walki z konfidentami

Akcja na więzienie w Opatowie

Akcja na więzienie w Mielcu

Katastrofa samolotu niemieckiego koło wsi Szczeka

W sprawie zamachu na von Paula uwag kilka

Jeszcze o „Ponurym”

Meldunki „Tygrysa”

W sprawie ruchu oporu w Rzeszowskiem

Udział 2. pułku piechoty Legionów Armii Krajowej w walkach o przyczółek sandomierski

O współdziałaniu polsko-sowieckim w walkach o uchwycenie przyczółków na Wiśle

 

Zostało o nich wspomnienie

Władysław Bobek

Władysław Jan Jasiński

Modest Sierant

Profesor Ludwik Enrlich nie żyje

Wspomnienie o księdzu „Jurze”

 

Ilustracje

więcej o książce
zwiń