Wiara i życie. Świadectwa duchowych przeżyć osób prześladowanych na Podolu w latach 1918-1990
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2016
  • Objętość: 101 s.
  • Format: 147 x 208 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 978-83-7222-604-4
24 PLN
|
29,00 PLN

Zebrał i opracował ks. Paweł Gonczaruk

Przekład z języka ukraińskiego Tadeusz Kaźmierczak

 

Zmiany, jakie nastąpiły na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku w Europie Środkowo-Wschodniej, wraz z odrodzeniem życia religijnego przyniosły możliwość sięgnięcia do ludzkiej pamięci, aby odtworzyć historię Kościoła katolickiego i konkretnych osób wierzących w Chrystusa na terytorium reaktywowanej diecezji kamieniecko-podolskiej obrządku łacińskiego. Pojawiła się niepowtarzalna szansa źródłowego opracowania nie tylko dziejów świątyń i kościelnych struktur, ale przede wszystkim ukazania duchowych zmagań konkretnych ludzi prześladowanych za wiarę w okresie komunistycznego zniewolenia.

Materiał wspomnieniowy zebrany przez księdza magistra Pawła Gonczaruka stanowi właśnie taką próbę spojrzenia na życie duchowe osób prześladowanych za wiarę na Podolu w latach 1918-1990. Ukazuje konkretnych ludzi, którym przyszło za przekonania religijne zapłacić prześladowaniami. Z przejmujących relacji wyłania się obraz antyreligijnej ideologii komunistycznych władz i wyrafinowanych sposobów represji stosowanych wobec wierzących. Zebrany materiał wyraziście ukazuje delikatny obszar życia duchowego osób prześladowanych; rozwój ich wiary i modlitwy, praktyki sakramentalne, czynione niejednokrotnie w stanie wielkiego zagrożenia, które przynosiły bogate owoce duchowe. Wartość świadectw dawanych Chrystusowi, często w sposób niepozorny, okazała się ponadczasowa. Prześladowani stali się nie tylko wzorcami postaw heroicznych dla współczesnych sobie ludzi, ale również dla obecnych pokoleń. W zapisanych słowach osób, z których niemal wszyscy odeszli już do wieczności, tkwią głębokie prawdy o ludzkich dramatach i duchowych rozterkach, słabościach i zwycięstwach heroicznego zawierzenia Bogu. Zebranie tak bogatego materiału wymagało niemałego trudu, wiążącego się nie tylko z potrzebą poświęcenia czasu przy gromadzeniu i opracowywaniu relacji, ale też z umiejętnością dojrzałego słuchania. Wymagało wielkiej delikatności i odpowiedniego podejścia, aby zyskać zaufanie osób doświadczonych boleśnie przez życie i nierzadko obawiających się represji ze strony tych, którzy kiedyś stosowali je programowo.

 

ks. Jan Niemiec, fragment Wstępu

 


Książka dofinansowana przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

 

Spis treści

 

Wstęp (ks. Jan Niemiec)

 

Świadectwa

Albin Smotrykowski

Kazimierz Polakowski

Wiktor Maniewicz

Władysława Wanda Horodyska, Zuzanna Michalska

Fila Szkawron

Jadwiga Śnigórska

Franciszek Mular

Zuzanna Biłous

Dominika Kwaśniuk

Żenia Wojdewicz

Emilia Gulko

Jadwiga Ostrowska

więcej o książce
zwiń
Polecane

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa