Posłannictwo historii czasu pogardy i zakłamania
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2004
  • Objętość: 578 s.
  • Format: 147 x 208 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 83-7222-194-4

W tomie tym prof. Tadeusz Wyrwa zgromadził artykuły z lat 1999-2000. Dotyczą one dziejowych przemian w czasie od Oświecenia do współczesności. Liczne spośród zamieszczonych w nim opracowań ukazywały się w periodykach emigracyjnych i krajowych. W wielu rozprawach Autor powraca do okresu międzywojennego, omawia także koncepcję naszych dziejopisów i szkół historycznych czy epokę Powstania Listopadowego w nowym ujęciu, nie zabrakło rozdziału o AK oraz relacji Szwedki o Powstaniu Warszawskim. Bogactwo tomu leży w jego różnorodności - czytelnik znajdzie w nim sądy Francuzów o Słowackim, omówienie monografii Paszkowskiego o Strzeleckim czy rozdział o sądach Francuzów o polskiej emigracji.

 

Spis treści

 

Słowo wstępne

 

Część pierwsza

Prekursorzy ideowo-wychowawczych zasad dziejopisarstwa polskiego

Koncepcja krakowskiej szkoły historycznej odmitologizowania dziejów Polski

Pozytywizm warszawskiej szkoły historycznej

Askenazy, jego szkoła i apologia patriotyczno-zbrojnego czynu

Legionowy etos walki o niepodległość Polski

U progu tworzenia państwa polskiego

Odzyskana niepodległość w oczach legionowych pisarzy

W imię moralnego odrodzenia Rzeczypospolitej

Dwa oblicza dwudziestolecia międzywojennego

Historiografia wobec potrzeb wskrzeszonego państwa (dawniej i dziś)

Pokoleniowe przełomy w dziejach Polski ostatnich dziesięcioleci

Między historią, literaturą a legendą

Tacy jesteśmy

 

Część druga

Profesor Henryk Batowski – nestor historyków polskich

Monografia o Pawle Edmundzie Strzeleckim

Tom XXII londyńskich „Tek Historycznych”

Epoka powstania listopadowego w nowym opracowaniu

Z dziejów polsko-ukraińskich stosunków

Stosunki polsko-fińskie w latach 1939-1941

Wojskwo-społeczne przysposobienie kobiet w dwudziestoleciu Polski niepodległej

Szwedka o Powstaniu Warszawskim

Na tyłach bojowej działalności Armii Krajowej

Wspólna droga Kajetana Morawskiego z Rogerem Raczyńskim. Wspomnienia

Delegatura zagraniczna Zrzeszenia WiN

Przewrotna działalność gen. Tatara

Migawki wspomnień Mieczysława Pruszyńskiego

Francuzi o Juliuszu Słowackim

Rosa Bailly. Poetka francuska sercem i duszą oddana Polsce

Przewodnik po zespołach rękopisów Biblioteki Polskiej w Paryżu

Aleksander Kawałkowski, podziemna POWN we Francji w latach 1941-1944 i idea niepodległości

Wizyta generała de Gaulle'a w Polsce we wrześniu 1967 r.

Francuzi o emigracji polskiej

Z emigracyjno-kombatanckich dziejów we Francji w latach 1945-1960

Podzwonne emigracji i wojennym kombatantom

 

Aneksy (I-IV)

Indeks nazwisk

 

więcej o książce
zwiń
Polecane

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa