Pokoleniowe rozstaje dróg
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2011
  • Objętość: 311, [1] s.
  • Format: 147 x 208 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 978-83-7222-291-6

Prof. dr Tadeusz Wyrwa był żarliwym obrońcą i propagatorem idei patriotyzmu pojętego jako cnota o niemal religijnym wymiarze, jako „uczucie, przywiązanie do ojczyzny i w konsekwencji gotowość do poświęceń dla wspólnego dobra”. W swoich esejach historycznych zawartych w tej książce wskazuje m.in. na wypaczenia tej idei w komunistycznej i postkomunistycznej polskiej rzeczywistości. Powodowany troską o przyszłość Polski, zwraca swą uwagę na problemy kształtowania postaw patriotycznych w umysłach i sercach młodego pokolenia. Ukazuje kluczowe znaczenie przykładu starszych (rodziców, ale obecnie głównie rządzących) dla wyrobienia cnoty miłości ojczyzny.

 

Spis treści

 

Młodzieży – gdzie jesteś?

Młodzieżowy Klub Polityczny im. Józefa Mackiewicza

Z narodowej prasy we Francji z lat 1948–1949. Rozdźwięk między teorią a praktyką

Ułani, ułani, malowane dzieci

Londyńskie „Teki Historyczne” po raz czwarty

Założenie Uniwersytetu Polskiego za Granicą w Paryżu w 1939 r.

Działalność poakowskiej organizacji WiN w południowo-zachodniej Polsce w latach 1945–1948

Korespondencja z emigracyjno-australijskich antypodów

Z korespondencji Zdzisława Jagodzińskiego z Tadeuszem Wyrwą

Londyński „Pamiętnik Literacki” – dzieło Józefa Garlińskiego

Musimy istnieć. O Józefie Garlińskim na podstawie jego korespondencji

Gorzki jest dzisiaj smak Ojczyzny

 

Aneksy

Wykaz publikacji Autora

Indeks osób

więcej o książce
zwiń
Polecane

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS