Bezdroża dziejów Polski. Kraj i emigracja po 1 września 1939 r.
  • Wydanie: drugie poprawione
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 1999
  • Objętość: 327, [3] s.
  • Format: 147 x 208 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 83-7222-011-5
nakład wyczerpany PLN

„Historia Polski z okresu Drugiej Wojny Światowej ześrodkowana była wokół dwu państw: Państwa Podziemnego w Kraju i – tworzonego w wyniku tej wojny – Państwa na Wygnaniu z siedzibą w Londynie. Obydwa te Państwa tożsamość swoją utrwalały w oparciu o zorganizowane (później zlikwidowane) formacje wojskowe: Polskie Siły Zbrojne (PSZ) na Zachodzie i Armię Krajową w Polsce. Podczas wojny PSZ zajmowały trzecie miejsce w obozie aliantów zachodnich, po Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Nie po raz pierwszy w naszej historii bohaterskie czyny żołnierzy i wartości, o jakie walczyli, zostały zparzepaszczone w dużym stopniu przez samych Polaków, co trzeba wytrwale przypominać i wyjaśniać, żeby wykorzenić wreszcie przyczyny popełnianych błędów. Taki też jest zasadniczy cel książki, którą Czytelnik ma teraz w swoim ręku.

[...]

Wstęp zamykam słowami, jakimi zakończyłem referat wygłoszony w 1985 w Londynie na Kongresie Kultury Polskiej na Obczyźnie i które obecnie tym bardziej są, niestety, aktualne: W rozkrzyczanej, hałaśliwej cywilizacji doby dzisiejszej słuch ludzi jest przytępiony, głos sumienia zagłuszany, a słowo drukowane nadużywane jak nigdy dotychczas. Aluzje już dzisiaj nie wystarczają i aby móc być zrozumiałym – jeżeli jest to jeszcze w ogóle możliwe – trzeba używać ciężkich argumentów. Tym też należy tłumaczyć mój styl, cierpkie słowa i sposób ujęcia problemów”.

 

Tadeusz Wyrwa, fragm. Wstępu

 

Spis treści

 

Odbudowa rządu Rzeczypospolitej Polskiej na obczyźnie

Tworzenie Państwa Podziemnego w Kraju

Stosunek Armii Krajowej do Armii Sowieckiej

Podziemie w otwartej walce

Zagłada stolicy Państwa Podziemnego

Wojsko bez Naczelnego Wodza

Zmierzch podziemnej państwowości

Etos Państwa Podziemnego i jego legenda

Kraj i Emigracja w ideowych założeniach poakowskiego WiN-u

Rozbrojenie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

W służbie obcego wywiadu

Państwo na wygnaniu i paradoksy dziejów Emigracji

Przekazanie insygniów prezydenckich II Rzeczypospolitej do Kraju w roku 1990

Upiory hańbiącej przeszłości

Żałosny epilog kombatanckich dziejów

Co nam zostało z tych lat?

Aneks

Indeks osób

więcej o książce
zwiń
Polecane

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS