Problemy Frazeologii Europejskiej, tom VII
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Norbertinum, 2005
  • Objętość: 87 s.
  • Format: 170 x 240 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 83-7222-252-5
  • ISSN: 1643-0239
  • SERIA: Problemy Frazeologii Europejskiej

Tom VII „Problemów Frazeologii Europejskiej” gromadzi prace z zakresu frazeologii i paremiologii polskiej, wschodniosłowiańskiej, francuskiej, niderlandzkiej i angielskiej. Autorami są najwybitniejsi badacze frazeologii: Dariusz Bralewski, Magdalena Lipińska, Grzegorz Szpila, Stanisław Koziara, Leon Zaręba, Iwona Kosek, Stanisław Prędota.

Książka zawiera teksty teoretycznych referatów Dariusza Bralewskiego (romanisty) i Grzegorza Szpili (anglisty), poświęcone przysłowiom jako elementom zasobu frazeologicznego. Zagadnienie, czy przysłowia są częścią zasobu frazeologicznego języka, czy też należą do szerokiego zasobu tekstów utrwalonych w kulturze, jest ciągle jeszcze przedmiotem dyskusji. Dla tego tomu udało się pozyskać głos Magdaleny Lipińskiej (autorki książki L'equivalence des proverbes polonais et des proverbes francais, Łódź 2004). Warto odnotować, że Stanisław Prędota w tym tomie donosi o krytycznym wydaniu Duytsche Adagia z 1550 r., z pierwszego zbioru przysłów niderlandzkich, który zawiera objaśnienia frazeologizmów i przysłów niderlandzkich. Do dziś zachowały się na świecie jedynie 2 egzemplarze tego dzieła.

Stanisław Koziara wskazuje na problemy pojawiające się przy wyodrębnianiu biblizmów. Leon Zaręba omawia pole związane z pojęciem pieniądza we frazeologii francuskiej i polskiej. Podobny zakres frazeologii omawia w „Problemach Frazeologii Europejskiej” w tomie VI Bożena Rejakowa (Środki płatnicze w polskich i słowackich schematach wyobrażeniowych). Iwona Kosek przeprowadza strukturalną analizę wyrażeń rzeczownikowych, przede wszystkim ze względu na możliwość tworzenia gramatycznych form liczby.

Tom VII „Problemów Frazeologii Europejskiej” będzie interesujący nie tylko dla lingwistów, badaczy frazeologii, ale również dla zainteresowanych paremiologią. Publikację tę polecamy wszystkim polonistom, szczególnie nauczycielom języka polskiego, dostarcza bowiem cennych materiałów do dydaktyki szkolnej.

 

Spis treści

 

Andrzej M. Lewicki, Słowo wstępne

Dariusz Bralewski, Czy przysłowie jest jednostką języka?

Grzegorz Szpila, W poszukiwaniu kontekstów paremicznych

Stanisław Koziara, Uwagi w sprawie źródeł oraz selekcji zasobu polskich frazeologizmów biblijnych

Leon Zaręba, Pole frazeologiczne pojęcia „pieniądz” w ujęciu konfrontatywnym polsko-francuskim

Iwona Kosek, O wyrażeniach frazeologicznych typu „singulare” i „plurale tantum”

Stanisław Prędota, O wydaniu krytycznym „Duytsche adagia” (1550) Symona Andriessoona

więcej o książce
zwiń
Polecane

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej